80 rocznicę bitwy o Monte Cassino

23.05.2024
W dniach od 15 do 21 maja 2024 roku odbyła się podróż historyczno-wojskowa szlakiem walk Polskich Commandosów w 80 rocznicę bitwy o Monte Cassino zorganizowana przez Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych dla żołnierzy podległych mu jednostek.
W wyprawie również udział wzięli partnerzy społeczni ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando z Bolesławca, którzy przejęli tradycje Samodzielnej Kompanii Commando od żyjących żołnierzy w 1993 roku oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Commando przy KŻR LOK w Swarzędzu w roli przewodników. Jako iż wyprawa rozpoczynała się w Krakowie część uczestników spotkała się na Cmentarzu Podgórskim, na którym złożono kwiaty na symbolicznym grobie ppłk Władysława Smrokowskiego. Po załatwieniu formalności blisko czterdziestoosobowa grupa ruszyła w kierunku Italii. Po całonocnej podróży rozpoczęło się zwiedzanie szlaku bojowego Samodzielnej Kompanii Commando. Jako pierwsze odwiedziliśmy miejsce ostatniej bitwy SKC o miejscowość Case Nuove w miejscu przeprawy przez rzekę Musone. Następnie oddaliśmy hołd poległym spoczywającym na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto, a także zwiedziliśmy bazylikę, zwracając szczególna uwagę na polskie akcenty. Ostatnim punktem pierwszego dnia była wizyta pod bramą Santo Stefano w Anconie, przez którą 111 Kompania Ochrony Mostów jako straż przednia Pułku Ułanów Karpackich wkroczyła do miasta. Tam też złożyliśmy wiązankę pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie. Kolejnego dnia udaliśmy się dalej na południe, nad rzekę Sangro, a docelowo do miejscowości Pescopennataro, w której pobyt rozpoczęliśmy od złożenia wiązanki pod tablicą upamiętniającą obronę tej miejscowości w grudniu 1944 roku przez komandosów. Z kronikarskiego obowiązku należy przypomnieć, iż wspomniana tablica została odsłonięta w kwietniu 2019 roku przez gen. Sławomira Drumowicza, a powstała dzięki wspólnemu zaangażowaniu Jednostki Wojskowej Komandosów, GRH Commando oraz Polonii Włoskiej. Po oficjalnej części udaliśmy się na zwiedzanie miejscowości, podczas której obejrzeliśmy miejsca związane z pobytem polaków na przełomie 1943 i 1944 roku oraz rejonem dozorowanym przez komandosów nad rzeką Sangro. 18 maja 2024 roku był dniem kulminacyjnym wyprawy. We wczesnych godzinach rannych zameldowaliśmy się na wzgórzu klasztornym, z którego rozpoczęliśmy wędrówkę znaczoną szlakiem pomników oraz krwi komandosów poprzez Masserię Albanetta, Sant Angelo, pomnik 5 Kresowej Dywizji Piechoty na wzgórzu 575, Gardziel z pomnikiem Pułku 4 Pancernego „Skorpion”, Domek Doktora oraz pomnik 3 Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593. W poszczególnych miejscach omówiliśmy zadania stawiane przez dowództwo wyznaczonym jednostkom. O godzinie 16:00 uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawionej na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a następnie w apelu pamięci z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Republiki Włoskiej. Po uroczystościach złożono znicze na grobach poległych. Kolejnego dnia rozpoczął się powrót do kraju z przystankiem na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii, na którym oddano hołd żołnierzom 2 Baonu Komandosów Zmotoryzowanych. Następnie zwiedziliśmy bolońską starówkę z uwzględnieniem miejsc historycznych związanych z wyzwoleniem Bolonii. Wyprawę zakończyliśmy 21 maja w Krakowie w godzinach nocnych.
Szczególne podziękowania kierujemy do Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. dyw. dr inż. Sławomira Drumowicza za zorganizowanie wyprawy.

#Wczorajty-dziśjanaMonteCassino 

Tekst i zdjęcia: GRH „Commando” przy KŻR LOK w Swarzędzu 

Współpraca