54 ROCZNICA POWSTANIA 62 KS – 04.09.2021R.

06.09.2021

4 września byli żołnierze i sympatycy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” przybyli z całego kraju do Bolesławca, by uczcić 54 rocznicę sformowania elitarnej jednostki komandosów. 

Pomimo upływu lat przyjacielskie więzy zrodzone podczas wspólnie wykonywanych zadań i chęć oddania szacunku kolegom poległym podczas służby stanowią dla komandosów impuls, by włożyć bordowy beret i stanąć ramię w ramię przed pomnikiem poległych żołnierzy 1 Samodzielnej Kompanii Commando, 2 Boanu Komandosów Zmotoryzowanych i zmarłych żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej. 

Jak co roku, punktualnie o godz. 12.00 w miejscu stacjonowania kompanii przeprowadzono apel. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, przedstawiciele jednostek specjalnych oraz instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem, władze administracyjne oraz członkowie grup rekonstrukcyjnych kultywujących tradycje jednostek specjalnych.

W trakcie apelu wyróżniono Miniaturką Sztandaru Commando Salę Tradycji Jednostki Wojskowej Komandosów, Salę Tradycji Zespołu Bojowego „B” oraz Salę Tradycji 62 KS Commando. Odznaką Pamiątkową Commando wyróżniono żołnierzy zasłużonych w kultywowaniu chlubnych tradycji polskich formacji specjalnych. Ryngrafem pamiątkowym zostali wyróżnieni żołnierze,którzy swoją służbę zaczynali jako pierwsze roczniki czyli w latach 1967\1969, a  pamiątkowymi coinami żołnierze i przedstawicie jednostek wspierających naszą działalność. W tym roku aż trzech autorów zaprezentowało swój dorobek literacki; Jarosław Rybak trzecie wznowienie książki pt” Nieznana historia 62. Kompanii Specjalnej Commando”, dr Piotr Witkowski „ Polscy Komandosi, No 10 Commando” a Edward Mazur „ Kyoksul Podręcznik walki wręcz.” Po raz pierwszy zostały wyróżnione osoby , które brały udział w aukcji przedmiotów wystawionych do sprzedaży gdzie całkowity dochód zgodnie z par. 12 Statutu Stowarzyszenia został przekazany jako „ wsparcie materialne oraz sprawowanie opieki socjalnej nad kombatantami i weteranami służby wojskowej oraz członkami ich rodzin”

Uroczystości pod pomnikiem zwieńczyło odczytanie Apelu Pamięci oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych komandosów i zmarłych żołnierzy 62 KS Commando. Spotkanie zakończyło się zebraniem członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej, po którym komandosi odwiedzili groby zmarłych kolegów spoczywających na bolesławieckim cmentarzu.

 

Zdjęcia: Jakub Fiałkowski.

Tekst: Robert Łysakowski

Film: Telewizja Bolesławiec

Współpraca