53 spotkanie żołnierskich pokoleń

14.06.2020

5-6. września 2020 roku

Spotkanie żołnierskich pokoleń odbędzie się w Restauracji Olimpia.

SKŁADKĘ członkowską proszę przelewać na nasze konto:

PKO BP nr konta 05 1020 2137 0000 9702 0061 0576

z dopiskiem SKŁADKA CZŁONKOWSKA za 2020

Kwota od osoby wynosi 200zł (dotyczy również osób towarzyszących)

W tym roku nie będzie możliwości wpłat na biurze przepustek.

Ze względów organizacyjnych i zapewnienia miejsca w restauracji na wpłaty czekamy

tylko do 31.07.2020r.

Wejście na teren Jednostki Wojskowej – aby stanąć przed pomnikiem i tam w obecności zaproszonych gości i kolegów oddać cześć i pamięć poległym komandosom i zmarłym żołnierzom 62KS mamy obowiązek dostarczyć na biuro przepustek listę uczestników 53 spotkania żołnierskich pokoleń. Koledzy proszę o podanie IMIENIA i NAZWISKA te dane muszą dotrzeć na biuro przepustek. Dane przesyłamy na : 62kscommando@wp.pl W tym roku NIE MAMY zapewnionego NOCLEGU na terenie JW . Wobec powyższego proszę o rezerwację u kolegi Leszka Rękala tel. 500 878 130 . Nocleg na terenie MOSiR ul. Spacerowa >> 35 miejsc > cena za osobodzień 45 zł. \ decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe noclegi prosimy załatwiać indywidualnie u Pani Haliny tel. 512 314 913, Janiny tel. 504 375 431 lub tel. 603 124 744.

Szczegółowy program uroczystości ukarze się w późniejszym terminie.

Współpraca