historiaheader

62 KOMPANIA SPECJALNA w Bolesławcu sformowana rozkazem szefa Inspektoratu Szkolenia m 0041 I/MON z dnia 10 listopada 1967 roku wywodzi swój rodowód z owianej wojenną chwałą l Samodzielnej Kompanii Commando 1942-1944. Trzon 62 kompanii specjalnej stanowiła grupa kadry zawodowej i żołnierzy służby zasadniczej wydzielona ze składu l batalionu szturmowego DZIWNÓW i przeniesiona 29 listopada 1967r. do garnizonu BOLESŁAWIEC. Pierwszym dowódcą był ppor. Stanisław TRELA. Na kartach jej historii wpisali się kolejni dowódcy:

  • kpt. Stefan MARKOWICZ
  • mjr Bronisław GRONOWSKI
  • ppłk Andrzej ŻDAN
  • ppłk Edward MROCZEK
  • kpt. Kazimierz DZIADEK
  • mjr Ryszard MARCINIEC

Pod ich dowództwem kompania osiągała wysokie wyniki z inspekcji i kontroli prowadzonych przez przełożonych wyższego szczebla Wojska Polskiego. Żołnierze kompanii uczestniczyli w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wietnamie, Egipcie, Syrii, Libanie, Namibii, Kambodży, Iraku, w byłej Jugosławii, Kosowie. Wnieśliśmy także duży wkład w rozwój regionu i miasta Bolesławiec. Pracowaliśmy przy remontach szkół, przedszkoli i innych urzędów administracji państwowej i publicznej. Zawsze byliśmy blisko Stowarzyszeniu Spadochronowym „TRAWERS” prowadzonej przez żołnierza naszej kompanii. W codziennej naszej służbie kładliśmy największy nacisk na szkolenie kadry i żołnierzy w warunkach poligonowych, stąd 7-8 miesięcy w roku spędzaliśmy na poligonach w różnych częściach naszego kraju. Czyniliśmy wszystko, aby słowa „Żołnierz 62 Kompanii Specjalnej” było synonimem rzetelności, siły i odwagi. Przez 27 lat istnienia pododdziału w jego szeregach służyło ponad 500 żołnierzy zawodowych, którzy wyszkolili ponad 2000 komandosów. Pododdział rozformowano 31 sierpnia 1994 roku. Było to dla wszystkich wielkie zaskoczenie, ponieważ Bolesławieccy Komandosi byli jednymi z najlepszych w kraju. Świetnie wyszkoleni Żołnierze 62 Kompani Specjalnej bezproblemowo, znaleźli miejsce u innych pracodawców wymagających wysokiej kwalifikacji, odwagi i zaangażowania.

« Powrót 1 2 3 4 5 6 7 8

Współpraca