ZŁOTY JUBILEUSZ TRAWERSU

26.08.2021

Minęło właśnie pół wieku działalności złotoryjskiego Trawersu jako formacji oraz środowiska harcersko-wojskowego, spadochroniarzy i pilotów, któremu od jego zarania przyświecały idee  realizowane w blasku harcerskich ideałów i żołnierskiej dewizy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej „TOBIE OJCZYZNO”. To nie tylko tysiące wykonanych skoków i samolotowych startów, ale przede wszystkim, pokoleniowy i trudny do przecenienia udział jego kadry w wychowaniu patriotyczno-obronnym kolejnych roczników naszej młodzieży. W przeddzień Święta Wojska Polskiego, na Barytowych Wzgórzach, w bazie lotniczej jedynej w Polsce Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej, którą tworzą wyłącznie spadochroniarze,  zgromadziło się liczne grono instruktorów i absolwentów kursów i szkoleń HKL i SS RP. Ludzi już nierzadko dojrzałych, dla których młodość i czas dorastania był nierozłącznie związany z lotniczą przygodą i nabywanie określonych wartości.   Zjechali się z różnych zakątków kraju i zagranicy. Większość z nich reprezentując różne formacje mundurowe z przewagą tych o spadochronowym zabarwieniu. Jedni w służbie czynnej, inni już z wojskowym statusem rezerwisty i weterana. To niecodzienne spotkanie ludzi o spadochronowych korzeniach rozpoczęło się polową Mszą świętą w intencji Tych, którzy pozostali już na błękicie Nieba. Celebrę sprawował kapelan Jednostki Wojskowej Komandosów i złotoryjskiej JPR, instruktor Trawersu, ks. mjr Przemysław Tur. Służbę liturgiczną stanowili żołnierze rezerwy z Zespołu Artystycznego „ROTA”, a przejmującą w swej treści modlitwę wiernych  prowadziła mł. asp. Joanna Krupa. Po mszy,  zanim uczestnicy spotkania posmakowali tradycyjnej żołnierskiej grochówki, wzięli udział w Uroczystym Apelu w asyście pocztów sztandarów HKL, JPR i Stowarzyszenia Żołnierzy 62. KS Commando. Ten ostatni, decyzją Kapituły Stowarzyszenia Spadochroniarzy Rzeczypospolitej Polskiej  „Trawers”, został odznaczony Złotym Medalem „TOBIE OJCZYZNO”. W taki sam sposób zostało uhonorowane Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle.  Złote Medale także nadano pośmiertnie Wielkim Nieobecnych tego jubileuszu, ś.p.:  st. chor. sztab. pil. Bartłomiejowi Kankowskiemu, sierż. pil. Krzysztofowi Kaczmarkowi oraz pwd. Annie Kurek i pwd. Krzysztofowi Kościusze.  Ponadto blisko pięćdziesiąt wielce zasłużonych osób zostało udekorowanych  Medalami najwyższej klasy. Niemal drugie tyle otrzymało odznaczenia barwy srebrnej. Dekoracji dokonali st. sierż. Jan Kusek i plut. Tadeusz Stasiewicz. Grupa szczególnie zaangażowanych instruktorów Spadochronowych Kursów Działań Specjalnych z rąk twórcy tej formacji otrzymała pamiątkowe złote Znaki Spadochronowe KDS „Trawers”Podniosłym i wzruszającym momentem było odsłonięcie obelisku „Miłość Żąda Ofiary” z tablicą upamiętniającą lotniczą śmierć tych, którym nie dane było doczekać tych uroczystości. Aktu tego, przy dźwiękach melodii „Łzy Matki” dokonał harcerz, żołnierz i ratownik, weteran kilku misji PKW poza granicami kraju, którego przykład służby i życiowe pasje stanowią kwintesencję celów przyświecających działalności Trawersu, podoficer Jednostki Wojskowej Komandosów, mł. chor. Krystian Wójcik. Poduszkę z odznaczeniami  u stóp monumentu złożył pilot Sekcji Poszukiwań Lotniczych JPR, ppor. pil. Jakuba Gruba, a sygnaliści zgodnie z ceremoniałem odegrali „Śpij Kolego”. W tym dniu posterunki honorowe wystawiła JWK. Na zakończenie uroczystej części obchodów, w imieniu zgromadzonych spadochroniarzy symbolicznego pożegnania historycznego sztandaru Harcerskiego Koła Lotniczego „Trawers” dokonał st. sierż. Jan Kusek. Od tej pory sztandar będzie eksponowany w Sali Tradycji Bazy Lotniczej Baryt. W drugiej części tego dnia rozegrano zawody strzeleckie o „Puchar Złotego Jubileuszu”, gdzie niemal snajperskimi zdolnościami popisał się  asp. rat. Tadeusz Żuber.  Druga lokata stała się udziałem ćwika Janka Durki, a trzecie miejsce przypadło weteranowi 62 KS, plut. Bogdanowi Macudze. W tym czasie jak i w dniu następnym wykonywano  skoki spadochronowe ze świeżo wyremontowanej, towarzyszącej Trawersiakom  już od blisko trzydziestu lat operacyjnej Wilgi-35 PZL-104, (SP-HKN, nr operac. 619-43). Funkcje kierownika skoków pełnił st. asp. rat. Bartosz Miara, a za sterami „Nuśki” przemiennie zasiadali piloci: spec. rat. Jacek Szczerba i asp. rat. Zenon Durachta. Istotnym elementem obchodów był również tradycyjny Konwentykiel Spadochronowych Pokoleń Trawersu, a tam wspomnieniom nie tylko lotniczych przygód z czasów kiedy to trawa była bardziej zielona a niebo bardziej niebieskie, nie było końca.  Po raz kolejny potwierdzono pełną integrację wszystkich roczników HKL i KDS. 

 

Więcej na: http://jpr-baryt.pl/zloty-jubileusz-trawersu-2/

Współpraca