Zjazd Commando 2023

14.07.2023

Ze względów organizacyjnych tegoroczne spotkanie Byłych Żołnierzy 62 kS Commando odbędzie się 02.09.2023 r. o godz. 9:00 na terenie Jednostki Wojskowej 1145 w Bolesławcu, Al.Wojska Polskiego 54.

SKŁADKĘ członkowską proszę przelewać na nasze konto:

PKO BP nr konta 05 1020 2137 0000 9702 0061 0576

z dopiskiem SKŁADKA CZŁONKOWSKA za 2023

Kwota od osoby wynosi 250 zł. Wpłata za osobę towarzyszącą 50 zł.

Na wpłaty czekamy do 28.08.2023 r.

W tym roku nie będzie możliwości wpłat na biurze przepustek.

 Wpłaty dokonane po tym terminie będą traktowane jak składka na rok następny.   

Wejście na teren Jednostki Wojskowej – aby stanąć przed pomnikiem i tam w obecności zaproszonych gości i kolegów oddać cześć i pamięć poległym komandosom i zmarłym żołnierzom 62KS mamy obowiązek dostarczyć na biuro przepustek listę uczestników 56 spotkania żołnierskich pokoleń. Koledzy proszę o podanie IMIENIA i NAZWISKA te dane muszą dotrzeć na biuro przepustek. Dane przesyłamy na : 62kscommando@wp.pl 

W tym roku NIE MAMY zapewnionego NOCLEGU na terenie JW . NIE MAMY także NOCLEGU na terenie MOSIR. Noclegi prosimy załatwiać indywidualnie u Pani Haliny tel. 512 314 913, Janiny tel. 504 375 431 lub tel. 603 124 744.

 Tegoroczne spotkanie pokoleń połączone z festynem odbędzie się w m. DOBRA. Miejscowość oddalona jest od Bolesławca 5 km. 

Ramowy program ukaże się po zatwierdzeniu wszystkich podmiotów, które zgłaszają się do uczestnictwa w Święcie Militarnym.

Współpraca