Zawody klas wojskowych

10.03.2014

7 marca br. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Świętoszów odbyły się zawody sportowo – obronne uczniów klas o profilu wojskowym. Tym razem w konkurencjach sprawnościowych rywalizowały reprezentacje trzech dolnośląskich szkół. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”, 23 Śląski Pułku Artylerii, a także bolesławiecki oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Jednostka Poszukiwawcza-Ratownicza „Baryt”.

W zawodach wzięło udział blisko 100 uczniów, którzy reprezentowali szkoły kształcące młodzież w klasach profilowanych wojskowo z Lubania, Lubomierza i Rakowic. Zawody realizowane były w formie marszobiegu zespołowego polegającego na pokonaniu 5 kilometrowej trasy w terenie leśnym oraz wykonania po drodze szeregu zadań sprawnościowo – technicznych w możliwie najkrótszym czasie. Wszyscy uczestnicy zawodów musieli zmierzyć się z niezwykle trudnymi konkurencjami wymagającymi wiele umiejętności, a także odpowiedniego przygotowania i kondycji fizycznej. Na początku zawodnicy musieli przenieść skrzynki z amunicją o wadze 25 kilogramów na odcinku 30 metrów. Na kolejnym punkcie sprawnościowym wojskowi instruktorzy sprawdzili znajomość udzielania pierwszej pomocy, po czym zespoły musiały przetransportować na noszach 2 rannych do oddalonego o kilkadziesiąt metrów punktu ewakuacji. Największy entuzjazm wśród uczestników zawodów wzbudziły jednak konkurencje wojskowe. Na kolejnych punktach zawodnicy musieli wykonać strzelanie z broni pneumatycznej na celność oraz rzut granatem ćwiczebnym. Na koniec pozostawiono konkurencję wymagającą siły fizycznej, która polegała na przepchnięciu samochodu osobowo – terenowego na odległość 30 metrów. Zaangażowanie i wola walki młodych pasjonatów zawodu żołnierza sprawiły, że rywalizacja przez cały czas trwania zawodów była niezwykle zacięta.

W wyniku przeprowadzonych konkurencji I miejsce uzyskała drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazialnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania, II miejsce uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. A .Kamińskiego z Lubomierza, a III miejsce na podium zajęła drużyna Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych z Rakowic. Po odczytaniu protokołu i podsumowaniu zawodów, Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii wz. podpułkownik Sławomir Kula wspólnie z Wiceprezesem Stowarzyszenia „Commando” starszym chorążym sztabowym rezerwy Bogdanem Fiałkowskim oraz Prezesem bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wręczyli zwycięskim drużynom puchary oraz nagrody rzeczowe. Uhonorowano również wychowawców klas wojskowych za kształtowanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej wśród młodzieży.

Galeria zdjęć

Współpraca