Wizyta gen.dyw.Jarosława Mika

16.06.2016

Trwa siódma edycja Ćwiczeń terenowych Commando. Tym razem na terenie 23 ŚPA przebywa młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych ze Zgorzelca.Podczas pięciodniowych obozów szkoleniowych młodzież ma niepowtarzalna okazję do rozwijania praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Uczniowie doskonalą umiejętności strzeleckie, poznają podstawy musztry wojskowej, taktyki, udzielania pierwszej pomocy oraz obrony przed bronią masowego rażenia. Wiele uwagi poświęca się także zasadom działania w sytuacjach kryzysowych i ratownictwu wodnemu.  Wszystkie te działania przygotowują m.in. potencjalnych kandydatów do służby w szeregach tworzonej obrony terytorialnej.

 

Obok szkolenia praktycznego młodzież uczestniczy także w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych. Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej prowadzą zajęcia profilaktyczne, a żołnierze Patrolu Rozminowania zapoznają uczniów z zagrożeniami jakie stwarzają niewybuchy i materiały niebezpieczne oraz zasadami postępowania po ich znalezieniu.

 

Korzystając z tego, że trwa ćwiczenie Anakonda-16, uczniów z klasy mundurowej ze Zgorzelca odwiedził dowódca 11Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Jarosław MIKA. Podczas krótkiej wizyty Dowódca Czarnej Dywizji obserwował zmagania młodych ludzi, rozmawiał z uczniami i wychowawcami oraz zaprosił na mający odbyć się w październiku, na żagańskim poligonie, III Ogólnopolski Zlot Klas o Profilu Mundurowym.

 

Przy okazji wizyty, Wiceprezes Stowarzyszenia  Bogdan Fiałkowski, podziękował Dowódcy 11DKPanc za pomoc i wsparcie udzielane Stowarzyszeniu przy realizacji statutowych zamierzeń. W trakcie szkolenia, nagrodę z rąk Dowódcy Dywizji otrzymała uczennica ZSZiL w Zgorzelcu, Daria Jaroszewska, za uzyskanie maksymalnej liczby punktów (30/30) w strzelaniu z karabinka pneumatycznego. 

Zdjęcia

Współpraca