Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym

06.03.2019

Manewry Sportowo-Obronne Klas Mundurowych oraz  V Cross Mundurowy „Dla Wyklętych 1963” 

 

Uroczysty Apel upamiętniający żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, inscenizacja historyczna, Manewry Sportowo-Obronne oraz zorganizowany po raz piąty Cross Mundurowy „Dla Wyklętych 1963” stanowiły główne elementy tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bolesławcu.

 

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zainaugurowano w dniu 1 marca br. uroczystym Apelem przy symbolu Polski Walczącej w Bolesławcu z udziałem żołnierzy, harcerzy, młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miasta. Po odegraniu hymnu państwowego odbył się harcerski apel, po którym wiceprezydent miasta Kornel Filipowicz nawiązał do wydarzeń historycznych, podkreślając rolę niezłomnych w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego.  Oddaniem hołdu i wyrazu pamięci o niezłomnych żołnierzach zbrojnego podziemia antykomunistycznego było odczytanie Apelu Pamięci, po którym kompania honorowa 23 pułku artylerii oddała salwę honorową. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem bohaterskich obrońców ojczyzny.

Kontynuacją obchodów upamiętniających „Wyklętych” – żołnierzy drugiej konspiracji,  było przeprowadzenie 4 marca br. cyklu przedsięwzięć z udziałem uczniów dolnośląskich i lubuskich szkół kształcących młodzież w klasach mundurowych oraz żołnierzy z jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bolesławcu.  

Zainaugurowano ją zbiórką żołnierzy 23 pułku artylerii. 

Dziś wspominamy postacie i czyny skazanych przez lata na zapomnienie bohaterów niepodległościowego podziemia antykomunistycznego, oddając im cześć i wyrazy pamięci za ofiarę, którą ponieśli w obronie polskiej niepodległości” – mówił dowódca 23 pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski. 

 W dalszej części apelu odczytano słowa Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka skierowane do uczestników obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Spektaklem historycznym i prelekcją pt. „Żołnierze Wyklęci  w walce o niepodległość Polski” uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół z Lubomierza wprowadzili młodzież w tematykę działalności niezłomnych bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Zgromadzeni w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej uczniowie klas mundurowych wysłuchali inscenizacji o żołnierzach niezłomnych oraz patriotycznych aranżacji muzycznych. 

Po koncercie na obiektach szkoleniowych 23 pułku artylerii przeprowadzono manewry sportowo – obronne, w ramach których uczniowie klas mundurowych doskonalili umiejętności z musztry, budowy, składania i rozkładania broni strzeleckiej, rzutu granatem oraz przyjmowania postaw strzeleckich. Równolegle uczniowie z 12 dolnośląskich i lubuskich klas mundurowych rywalizowali w turnieju strzeleckim z broni pneumatycznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”.

Zwieńczeniem obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych był zorganizowany po raz piąty na terenie 23 pułku artylerii Cross Mundurowy „Dla Wyklętych 1963”, który obok manewrów sportowo – obronnych objął patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W biegu wzięło udział ponad siedmiuset zawodników: żołnierzy reprezentujących jednostki „Czarnej Dywizji”, żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bolesławcu oraz uczniów klas mundurowych i stowarzyszeń strzeleckich, którzy oddali hołd niezłomnym na symbolicznym dystansie 1963 metrów. 

 „Wspólny udział w przedsięwzięciach patriotycznych i sportowo – obronnych „Dla Wyklętych 1963” stanowi wyraz Naszego szacunku dla żołnierzy wyklętych za Ich niezłomną postawę i poświęcenie” – mówił Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Sławomir Owczarek podczas podsumowania crossu mundurowego i turnieju strzeleckiego. Po odczytaniu protokołu końcowego wraz z Wiceprezesem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” st. chor. szt. rez. Bogdanem Fiałkowskim wyróżnił zwycięzców indywidualnych i zespołowych pucharami i nagrodami rzeczowymi. 

Najlepszy wynik w biegu w kategorii żołnierzy uzyskali kpr. Mateusz Demczyszak i szer. Patrycja Drozd z 10BKPanc., a wśród żołnierzy amerykańskich cpt. Megan Arroyo i pfc. Samuel Mwamba. Najlepszy wynik wśród uczniów należał do Partycji Taratuta oraz Mateusza Syposza z Europejskiego Liceum Służb Mundurowych z Wrocławia. W turnieju strzeleckim klas mundurowych zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych z Rakowic Wielkich przed drużyną z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania i 2 Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka z Bolesławca. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Zdjęcia

 

Współpraca