V Manewry Techniczno – Obronne

21.09.2017

W dniach 18 – 19 września br. na bazie obiektów szkoleniowych 23 pułku artylerii zostały przeprowadzone „V Manewry Techniczno – Obronne w specjalności ratownictwo medyczne z rozszerzonymi zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego”.

W manewrach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” przy wsparciu 23 pułk artylerii, udział wzięły reprezentacje szkół kształcących młodzież w klasach mundurowych w terenu całego kraju.

Przez dwa dni blisko 150 uczniów rywalizowało w konkurencjach sprawnościowych, turnieju strzeleckim z broni pneumatycznej długiej i krótkiej oraz marszobiegu drużynowym w trudnym terenie na dystansie 1500 metrów. Obok konkurencji sprawnościowych przeprowadzono pokaz ratownictwa medycznego i wykłady z międzynarodowego prawa humanitarnego zakończone testem. Czas popołudniowy wykorzystano na zwiedzenie Muzeum Obozów Jenieckich Stalag Luft 3 w Żaganiu.

Podsumowanie manewrów odbyło się 19 września odczytaniem protokołu końcowego przez szefa sekcji wychowania fizycznego i sportu 23pa mjr Jakuba Wołyńskiego. Podczas apelu uhonorowano zwycięskie drużyny pucharami i nagrodami rzeczowymi. W kategorii dziewcząt zwyciężyła reprezentacja Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego z Głogowa, drugie miejsce zajęły uczennice III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Suli ze Zduńskiej Woli a trzecie drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego ze Złotoryi.

W kategorii chłopców bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania, drugie drużyna Europejskiego Liceum Służb Mundurowych z Wrocławia, a trzecie uczniowie III III Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Suli ze Zduńskiej Woli.

Najwyższy wynik w teście z przepisów Międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych uzyskała drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół w Lubomierzu.

Po uhonorowaniu zwycięskich zespołów wiceprezes Stowarzyszenia „Commando”
st. chor. szt. rez. Bogdan Fiałkowski podziękował za zaangażowanie młodzieży i zdyscyplinowanie podczas całego trwania manewrów. Organizator podziękował również wykładowcom klas mundurowych, których uhonorowano okazjonalnymi proporczykami 62 kompanii specjalnej Commando. Na zakończenie podziękowano pomysłodawcy manewrów prezesowi bolesławieckiego oddziału PCK Adamowi Fornalowi za zainicjowanie idei propagowania prawa humanitarnego wśród młodzieży.

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński
Zdjęcia: Wojciech Turek

Współpraca