III Centralny Zlot ŻAGAŃ 2016 – protokół końcowy z III Centralnego Zlotu Klas Mundurowych „Żagań 2016”

11.10.2016

Karliki, 08 października 2016 r.

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
z III Centralnego Zlotu Klas Mundurowych „Żagań 2016”

 

W dniach 03.10 – 08.10.2016 r. na bazie obiektów OSPWL Żagań – Karliki odbył się III Centralny Zlot Klas Mundurowych „Żagań 2016”. Zlot został zorganizowany i przeprowadzony przez 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „COMMANDO”.

 

W Zlocie rywalizowali uczniowie z 23 szkół o profilu mundurowym ze wszystkich województw Polski oraz gościnnie uczniowie liceum wojskowego z Ukrainy.
W wyniku przeprowadzonej zawodów w klasyfikacji generalnej uzyskano następujące wyniki:

 

23 MIEJSCE – NIETĄŻKOWO – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
22 MIEJSCE – ZIELONA GÓRA – Zespół Szkół Technicznych
21 MIEJSCE – ŻYWIEC MOSZCZANICA – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących

20 MIEJSCE – SOKÓŁKA – Zespół Szkół
19 MIEJSCE – WŁOCŁAWEK – Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku
18 MIEJSCE – OŁAWA – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
17 MIEJSCE – EŁK – Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej WSFIZ Ełk im. mjr Władysława Raginisa
16 MIEJSCE – GOGOLIN – Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KEN
15 MIEJSCE – RADORYŻ SMOLANY – Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza
14 MIEJSCE – SZCZECIN – Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej
13 MIEJSCE – BOLECHOWO – Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
12 MIEJSCE – REDA – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
11 MIEJSCE – PRUDNIK – Zespół Szkół Rolniczych
10 MIEJSCE – ŚWIĘTOCHŁOWICE – Zespól Szkól Ogólnokształcących Nr 2
9 MIEJSCE – KIELCE – Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego
8 MIEJSCE – WARSZAWA – 125 Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza
7 MIEJSCE – OSTROŁĘKA – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
6 MIEJSCE – NOWY SĄCZ – 9 Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków
5 MIEJSCE – OSTRÓDA – Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi
4 MIEJSCE – GDYNIA – 12 Liceum Ogólnokształcące
3 MIEJSCE – TOMASZÓW MAZOWIECKI – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
2 MIEJSCE – STALOWA WOLA – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
1 MIEJSCE – RAKOWICE WIELKIE – Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej

 

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej Minister Obrony Narodowej wyróżnił zespoły pucharem i nagrodami rzeczowymi.

 

Za zajęcie czołowych miejsc w konkursie musztry i piosenki marszowej oraz autoprezentacji kulturalno-oświatowej Minister Obrony Narodowej wyróżnił:
za zajęcie I miejsca pucharem i nagrodami rzeczowymi – 9 Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w NOWYM SĄCZU za zajęcie II miejsca pucharem – Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w RAKOWICACH WIELKICH za zajęcie III miejsca pucharem – Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w KIELCACH

 

Za zajęcie czołowych miejsc w klasyfikacji „Sztafeta pływacka 6×50 m.” Minister Obrony Narodowej wyróżnił:
za zajęcie I miejsca pucharem i nagrodami rzeczowymi – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w STALOWEJ WOLI za zajęcie II miejsca pucharem – Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w SZCZECINIE za zajęcie III miejsca pucharem – 12 Liceum Ogólnokształcące w GDYNI

 

Ponadto Minister Obrony Narodowej wyróżnił wszystkich uczniów biorących udział w III Centralnym Zlocie Klas Mundurowych drobnymi upominkami.

 

Za przestrzeganie przepisów ubiorczych oraz porządku w rejonie zakwaterowania (obozowiska) Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej „COMMANDO” wyróżniło:
za zajęcie I miejsca pucharem i drobnymi upominkami – Zespół Szkół w SOKÓŁCE za zajęcie II miejsca pucharem i drobnymi upominkami – Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w BOLECHOWIE za zajęcie III miejsca pucharem i drobnymi upominkami – Liceum Wojskowe z Ukrainy 

 

Ponadto Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej „COMMANDO” wyróżniło wszystkich opiekunów klas mundurowych drobnymi upominkami.

 

DOWÓDCA
11 LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ

gen. dyw. Mirosław MIKA

DOWÓDCA
23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

płk dypl. Paweł ŚWITALSKI WICEPREZES
STOWARZYSZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY 62 KOMPANI SPECJALNEJ „COMMANDO”

st. chor. sztab. rez. Bogdan FIAŁKOWSKI

Współpraca