III Centralny Zlot ŻAGAŃ 2016 – protokół końcowy – części kulturalno-oświatowej

11.10.2016

Karliki, 07 październik 2016 r.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
części kulturalno-oświatowej
z III Centralnego Zlotu Klas Mundurowych „Żagań 2016”

 

Część kulturalno-oświatowa składała się z konkursu musztry i piosenki marszowej oraz autoprezentacji kulturalno-oświatowej.
W przeglądzie musztry i piosenki marszowej zwrócono uwagę na prawidłowość wykonywania takich elementów jak: podawanie komend, elementy szyku, technika marszu, rodzaj piosenki marszowej, sposób jej wykonania oraz korelacja marszu ze śpiewem.
W autoprezentacji kulturalno-oświatowej oceniano między innymi: poziom artystyczny, sposób promocji obronności, szkoły i jej środowiska, wkład pracy i stopień zaangażowania uczniów poszczególnych klas wojskowych.
Komisja w składzie:

płk w stanie spoczynku Edward MAZUR (Stowarzyszenie 62 Kompanii Specjalnej „COMMANDO”)
mjr Jerzy JUCHANIUK (23 Śląski Pułk Artylerii)
chor. w stanie spoczynku Andrzej KOBZDA (Stowarzyszenie 62 Kompanii Specjalnej „COMMANDO”)
plut. pchor. rez. Zbigniew KLESSA (Stowarzyszenie 62 Kompanii Specjalnej „COMMANDO”)
dokonała przeglądu przemarszów, piosenki marszowej oraz autoprezentacji klas mundurowych Zlotu i przedstawia poniższe wyniki:

Bez nazwy-1

Współpraca