Sztandar dla 15 SDH z Leszna

28.06.2024

Szanowni Koledzy Żołnierze i Sympatycy 62. Kompanii Specjalnej,

w maju br. został zawiązany Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla niezwykle zasłużonej w działania na rzecz szkolenia i wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży harcerskiej oraz promocji historii i chlubnych tradycji polskich jednostek działań specjalnych – jaką od lat jest

15. SPECJALNA DRUŻYNA HARCESKA

im. 62. Kompanii Specjalnej Commando

w L e s z n i e

Ceremonia poświęcenia sztandaru oraz jego wręczenia harcerzom-spadochroniarzom będzie miała miejsce w trakcie tegorocznych, wrześniowych uroczystości 62. KSC, którym przyświecać będzie oddanie hołdu bohaterskim żołnierzom 2 Korpusu, w tym komandosom 1. Samodzielnej Kompanii Commando w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino.

Na drzewcu sztandaru zostaną umieszczone i symbolicznie wbite, na wieczną rzeczy pamiątkę, tzw. gwoździe jego fundatorów – żołnierzy 62. KSC i innych formacji specjalnych (stopień wojskowy, imię i nazwisko, JW, specjalność lub funkcja), by po nas, spadochroniarzach działań specjalnych, ślad jakiś nie tylko na błękicie nieba pozostał.

Obsługę organizacyjno-finansową Komitetu Fundacyjnego sprawuje Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza Baryt i na jej rachunek bankowy można wpłacać darowizny z dopiskiem „darowizna na sztandar”. Ponadto na adres jpr-baryt@zlotoryja.pl należy przesłać dane (jak wyżej) w celu umieszczenia na przygotowanym „gwoździu” fundatora.

Ze względów organizacyjnych przedmiotowa akcja zbiórki środków trwać będzie do 30 lipca br. Konto JPR (Pow. Bank Spółdzielczy w Złotoryi) : 09 8658 0009 0000 1456 2000 0010.

Bliższych informacji udziela: Jan Cz. Kusek – tel. 501-432-776. (Podaj informację o tej akcji – dalej)

Wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę dobrego zdrowia

 

PREZES STOWARZYSZENIA

ppłk w st. spocz. Andrzej Żdan

Bolesławiec, dnia 20 czerwca 2024 r.

 

Współpraca