St.sierż. Jan Czesław Kusek – Polonia Restitvta

01.08.2022

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem z dnia 13 lipca 2022 r., odznaczył komendanta tutejszej Jednostki st. sierż. Jana Cz. Kuska Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracja miała miejsce w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, której w imieniu Prezydenta RP dokonał Wojewoda Śląski, Pan Jarosław Wieczorek w asyście Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pani Izabeli Domagały. Akt ten poprzedzony został wystąpieniem prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych „Zjednoczeni – Zwyciężymy”, Pan ppłk Sławomir Filipowski, który scharakteryzował sylwetkę i zasługi Kawalera KK OOP. Na tej podniosłej uroczystości obecne było również grono Jego bliskich i przyjaciół – żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów, którym przewodził kapelan czcigodny ks. mjr Przemysław Tur. To szczególne wydarzenie swoim udziałem uświetniła też liczna delegacja Śląskiego Okręgu Związku Strzelców Rzeczypospolitej, którym dowodzi niestrudzona Pani mł. insp. ZS Marta Święcicka. Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando składa zasłużone  serdeczne gratulacje.  

Współpraca