Spotkanie komandosów 62 ks „Commando”

11.09.2014

6 września br. w Bolesławcu po raz dwudziesty odbyło się spotkanie żołnierskich pokoleń 62 Kompanii Specjalnej Commando. Dla uczczenia rocznicy powstania jednostki, pod pomnikiem poległych żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Kompanii Commando i zmarłych żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej zebrali się byli żołnierze, przyjaciele i sympatycy byłej, elitarnej specjednostki komandosów.

Żołnierski apel poprzedził zorganizowany w godzinach porannych „I Cross Commando o statuetkę Brunatnego Misia”. Blisko 150 biegaczy z całego kraju stanęło do walki na trudnym, zróżnicowanym terenie na dystansie 8 kilometrów. Każdy uczestnik biegu otrzymał po jego ukończeniu pamiątkowy medal, a zwycięzcy poszczególnych kategorii statuetki Brunatnego Misia i nagrody rzeczowe.

Głównym punktem obchodów był uroczysty apel, w trakcie którego przypomniano historię i dorobek jednostki oraz uczczono poległych i zmarłych jej żołnierzy. Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” – podpułkownik rezerwy Andrzej ŻDAN – uhonorował najbardziej zasłużonych członków stowarzyszenia, a także dowódców jednostek i komendantów instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem. Podpisano także porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Legnicy w zakresie wsparcia edukacji obronnej młodzieży.

Uroczysty apel z udziałem pocztów sztandarowych jednostek wojskowych i szkół patronackich kształcących młodzież w klasach wojskowych zakończył się złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych i zmarłych żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Kompanii Commando i 62 Kompanii Specjalnej, po którym nastąpiła defilada „roczników” żołnierzy kompanii specjalnej.

Spotkanie komandosów w rocznicę utworzenia jednostki stało się już tradycją i z roku na rok skupia coraz większą liczbę byłych żołnierzy i sympatyków 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. W tegorocznych obchodach udział wzięli między innymi: Koordynator Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej generał dywizji Mirosław Różański, były Dowódca Wojsk Specjalnych generał brygady rez. Marek Olbrycht, były Szef Oddziału Drugiego ŚOW pułkownik Marian Rainberger, Szef Pionu Wsparcia Bojowego Centrum Operacji Specjalnych Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych pułkownik Sławomir Drumowicz, Zastępca Dowódcy Jednostki Komandosów z Lublińca pułkownik Robert Szczeszek oraz Zastępca Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Sławomir Owczarek. 11 Dywizję Kawalerii Pancernej reprezentował podpułkownik Tomasz Lisiecki, a 23 pułku artylerii podpułkownik Robert Pochodaj. Na żołnierskiej uroczystości nie mogło zabraknąć władz samorządowych reprezentowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Starostę Bolesławieckiego Dariusza Kwaśniewskiego oraz Wiceprezydenta Miasta Bolesławiec Kornela Filipowicza. Wśród licznie przybyłych przedstawicieli instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem w uroczystościach wzięli udział Dyrektor Fundacji KGHM Polska Miedź Krzysztof Kułacz oraz Dyrektor Biura Ochrony Informacji PKP Dariusz Ceder.

Po uroczystym apelu uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem jednostek specjalnych zaprezentowanym przez żołnierzy jednostki komandosów oraz Jednostki Poszukiwawczo – Ratowniczej Baryt ze Złotoryi. Niewątpliwą atrakcję stanowiły również pokazy Grup Rekonstrukcji Historycznych. Swoje wyposażenie zaprezentowały Grupa Rekonstrukcji Historycznej 1 Samodzielnej Kompanii Commando ze Swarzędza oraz „Commando 62” ze Świdnicy. Podczas zorganizowanego po uroczystości spotkania żołnierskich pokoleń rozegrano turniej strzelecki z broni długiej i krótkiej, ASG oraz konkursy sprawnościowe i fizyczne. Spotkanie zakończyło się w niedzielę zebraniem członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej, podczas którego uchwalono zadania statutowe na kolejne lata. Po zebraniu komandosi odwiedzili groby zmarłych kolegów spoczywających na bolesławieckim cmentarzu.

Galeria zdjęć

BolecInfo

AzartSat

Współpraca