Realizacja zadania XXIII Mistrzostwa Sportowo – Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

01.06.2017

Zarząd Stowarzyszenia informuje , że MON ogłosiło wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania w formie powierzenia. Rodzaj: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

XXIII Mistrzostwa Sportowo – Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

Współpraca