PROTOKÓŁ KOŃCOWY – „Dla wyklętych 1963”

04.03.2016

Bolesławiec, 1 marca 2016 roku
PROTOKÓŁ KOŃCOWY
z Biegu i Turnieju Strzeleckiego „Dla wyklętych 1963”
1 marca 2016 roku został przeprowadzony Bieg i Zawody Strzeleckie „Dla wyklętych
1963” w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w
Bolesławcu.
Uczestnikami przedsięwzięcia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO i 23 Śląski Pułk Artylerii byli uczniowie
9 dolnośląskich i lubuskich szkół kształcących młodzież w klasach mundurowych,
a także żołnierze jednostek 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i elewi służby
przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Bieg i Turniej Strzelecki jest objęty
Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
W wyniku przeprowadzonej rywalizacji uzyskano następujące wyniki:
I. W TURNIEJU STRZELECKIM:
4 MIEJSCE – Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II >
Zbąszynek
3 MIEJSCE – Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im.
Kombatantów Ziemi Lwóweckiej Rakowice Wielkie
– klasa mundurowa
2 MIEJSCE – Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im.
Kombatantów Ziemi Lwóweckiej Rakowice Wielkie
– klasa strażacka
1 MIEJSCE – Technikum Leśne > Rogoziniec
1. Za zajęcie czterech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej wyróżniono pucharami:
Za zajęcie I miejsca pucharem Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
Za zajęcie II miejsca pucharem Dowódcy 23 śląskiego Pułku Artylerii
Za zajęcie III miejsca pucharem Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62
Kompanii Specjalnej COMMANDO
Za zajęcie IV miejsca pucharem Rektora Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej
2. Ponadto za zajęcie I miejsca w Turnieju Strzeleckim Szef Biura Bezpieczeństwa
Narodowego wyróżnił nagrodą rzeczową.
II. WYNIKI RYWALIZACJI W BIEGU:
W kategorii uczniów klas mundurowych uzyskano następujące wyniki:
W grupie dziewcząt
10 MIEJSCE – LUDZIAK EWA
9 MIEJSCE – SZYMKOWIAK AGNIESZKA
8 MIEJSCE – KOŁCZ KAMILA
7 MIEJSCE – JASTRZĘBSKA JUSTYNA
6 MIEJSCE – DRĄG JUSTYNA
5 MIEJSCE – MINTA WERONIKA
4 MIEJSCE – BERNARDO SARA
3 MIEJSCE – TOFIL NATALIA
2 MIEJSCE – BURYŁA WIKTORIA
1 MIEJSCE – GOCAŁEK NIKOLA
W grupie chłopców
10 MIEJSCE – GRAJEK MATEUSZ
9 MIEJSCE – GMÓRSKI KRYSTIAN
8 MIEJSCE – GUZOWSKI DAWID
7 MIEJSCE – PUZIO MICHAŁ
6 MIEJSCE – HAŁKA BARTOSZ
5 MIEJSCE – KULIGOWSKI ADAM
4 MIEJSCE – KOWALCZYK KAMIL
3 MIEJSCE – BIMEK PIOTR
2 MIEJSCE – SUDÓŁ KRYSTIAN
1 MIEJSCE – GRZEŚKÓW MATEUSZ
Zwycięscy w kategorii dziewcząt i chłopców zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi
przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz pozostali od miejsc 2-10
drobnymi upominkami, ufundowanymi przez Prezesa Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy
62 Kompanii Specjalnej COMMANDO.
W kategorii żołnierzy zawodowych uzyskano następujące wyniki:
3 MIEJSCE – chor. Lachowski Przemysław
2 MIEJSCE – szer. Dulski Daniel
1 MIEJSCE – szer. Klaybor Dawid
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc zostali wyróżnieni pucharem Dowódcy
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz drobnymi upominkami ufundowanymi
przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando.
Ponadto zdobywca I miejsca w kategorii żołnierz zawodowy został wyróżniony nagrodą
rzeczową przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Dodatkowo drobnymi upominkami ufundowanymi przez Prezesa Stowarzyszenia
Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO wyróżniono żołnierzy – kobiety,
które uzyskały czołowe lokaty:
3 MIEJSCE – st. szer. Rissman Anna
2 MIEJSCE – szer. Kędzia Karolina
1 MIEJSCE – szer. Kala Adrianna
W kategorii elew Narodowych Sił Rezerwowych:
3 MIEJSCE – szer. elew Gołąbek Sebastian
2 MIEJSCE – szer. elew Wajda Kamil
1 MIEJSCE – szer. elew Bodnik Patryk
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc zostali wyróżnieni pucharem Dowódcy
23 Śląskiego Pułku Artylerii oraz drobnymi upominkami ufundowanymi przez
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando.
Ponadto zdobywca I miejsca w kategorii elew Narodowych Sił Rezerwowych został
wyróżniony nagrodą rzeczową przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
PRZEDSIĘWZIĘCIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
STOWARZYSZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY 62 KOMPANII SPECJALNEJ
COMMANDO.

Współpraca