Podziękowanie

24.03.2016

Serdecznie dziękuję Panu Prezesowi oraz osobom skupionym w Stowarzyszeniu
za udzielenie pomocy w szkoleniu przygotowawczym słuchaczy klas mundurowych
naszej szkoły. Z Państwa strony spotkaliśmy się z wyrozumiałością
i życzliwością, a dzięki staraniom osób,które działają profesjonalnie nie
musimy obawiać się że popełnimy błędy.
Pragnę podziękować Panu za udzieloną pomoc w przygotowaniach do zawodów,
korzystanie z obiektów bazy szkoleniowej jednostki wojskowej oraz zgrupowań
w Ośrodku Poligonowym.
Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Dorota Sobczyńska

Współpraca