Piknik Militarny dla Niepodległej

23.11.2018

Regulamin Zawodów Sportowo-Obronnych oraz Turnieju Strzeleckiego

z okazji Pikniku Militarnego dla Nipedległej dla uczniów klas mundurowych.

Dnia 14 grudnia 2018 w Bolesławcu odbędą się zawody sportowe oraz Turniej Strzelecki o puchar Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii oraz puchar Prezesa Stowarzyszenia 62 KS Commando Rozpoczęcie odbędzie się w koszarach 23ŚPA w Bolesławcu o godz. 9:00. Planowane zakończenie o godz. 14:00 Punkty nauczania: Budowa oraz nauka rozkładania i składania broni długiej i krótkiej, Budowa oraz nauka uzbrajania granatów RG42 i F1, Ładowanie i rozładowanie magazynka (30 naboi), Ścieżka saperska, Rzut granatem, Musztra pojedynczego żołnierza, Musztra drużyny i plutonu, Bieg na dystansie 2 km w konkurencji indywidualnej.

Konkurencje konkursowe: Strzelanie z broni krótkiej pneumatycznej śrutowej (przyrządy odkryte) Figura bojowa 23P odległość 50m postawa leżąca z podpórką (3 strzały próbne, 5 na ocenę) Strzelanie z broni krótkiej pneumatycznej śrutowej (przyrządy odkryte) Figura bojowa 23P odległość 20m postawa stojąca (3 strzały próbne, 5 na ocenę) Bieg niepodległościowy indywidualny na 2 km Szkoła może wystawić dowolną ilość drużyn 6 osobowych. W każdej drużynie muszą być min. 2 uczennice. W przypadku większej ilości uczennic w drużynie drużyna będzie klasyfikowana jako męska.

Termin zapisów meilowo do dnia 03.12.2018r. (62kscommando@wp.pl) Przewidziany jest żołnierski poczęstunek.

Punktacja: Pierwsze miejsce zajmuje ta drużyna, która uzyska łącznie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc będzie liczyć się ilość uzyskanych 10, 9 itd.  Przewidziane nagrody: Drużyny 6 osobowe za zajęcie I,II,III miejsca otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe. W kat. indywidualnej w strzelaniu za I,II,III miejsc pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. W kat. indywidualnej dziewcząt i chłopców w biegu za I,II,III miejsce pucharami oraz nagrodami rzeczowymi

DO UDZIAŁU W ZAWODACH SERDECZNIE ZAPRASZA DOWÓDCA 23 ŚPA PŁK GRZEGORZ POTRZUSKI ORAZ PREZES STOWARZYSZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY 62KS

COMMANDO PPŁK ANDRZEJ ŻDAN 

 

KARTA ZGŁOSZEŃ

UMOWA RODO

Współpraca