Obelisk Wojsk Specjalnych

17.09.2022

W dniu 27 Sierpnia 2022 r. w Dziwnowie podczas 13 Festynu Komandosa w ramach obchodów 15 lecia powstania Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych został odsłonięty Obelisk Wojsk Specjalnych Wojska Polskiego. Pomysłodawcą obelisku jest gen.dyw.w st.spocz. Jan Kempara , natomiast całą organizacją tego wydarzenia zajął się Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział III Dziwnów im. 1. Batalionu Szturmowego. 

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych ( DKWS ) funkcjonuje od 3 Sierpnia 2015 r. Powstało w wyniku kolejnych zmian będących następstwem reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Dowództwu podlegają jednostki Wojsk Specjalnych : GROM, Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW, FORMOZA, NIL, AGAT, oraz operacyjnie na czas realizacji zadań – znajdująca się w strukturze Sił powietrznych – 7 Eskadra Działań Specjalnych oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Dowódcy Komponentu podlega również Klub Wojsk Specjalnych.

Najważniejszym zadaniem DKWS jest przygotowanie i udział w narodowej operacji obronnej. Działania prowadzone są wspólnie z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, mogą mieć zarówno znaczenie operacyjne, jak i strategiczne. Istotnym zadaniem Wojsk Specjalnych jest utrzymanie gotowości sił i środków do wsparcia innych służb w zwalczaniu terroryzmu na obszarze państwa. Przez zaangażowanie w operacjach Sojuszu oraz Siłach Odpowiedzi NATO wnoszą również istotny wkład w stabilizację sytuacji międzynarodowej. 

Personel DKWS stanowi trzon Sojuszniczego Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych ( SOCC ) , Sił Odpowiedzi NATO ( NRF ). Swój pierwszy bojowy dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO ( SON ) DKWS pełniło w 2015 r. W 2020 r. DKWS objęło dowodzenie sojuszniczymi operacjami specjalnymi w ramach dyżuru Sił Odpowiedzi NATO (SON 2020 ).

Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych jest gen. dyw. dr. inż. Sławomir Drumowicz.

W uroczystości wzięła udział liczna grupa byłych żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando, natomiast odsłonięcia tabliczki na Obelisku poświęconej 62 KSC dokonał mjr Arkadiusz Guglas.w                        

Współpraca