Obelisk Wojsk Specjalnych Wojska Polskiego

06.04.2022
Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do udziału w sfinansowaniu Obelisk Wojsk Specjalnych Wojska Polskiego . Na prośbę komitetu organizacyjnego przedstawiamy projekt roboczy. Na obelisku zostaną umieszczone tabliczki z wszystkimi Jednostkami Wojskowymi , które funkcjonują w strukturach WS a także  tabliczki historycznych już JW \ 48,56,62 \  , które swój rodowód wywodzą z 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie. 
 
Dobrowolne wpłaty dokonujemy na konto bankowe : 

PKO BP O\Bolesławiec 05 1020 2137 0000 9702 0061 0576      z dopiskiem ” działalność statutowa ” 

Na wpłaty czekamy do 31.05.2022 r.
 
 
Uroczyste odsłonięcie nastąpi 27.08.2022 r. w Dziwnowie, ul. Reymonta 8 podczas pikniku komandosa.

Współpraca