Naszaarmia.pl – 11.10.2014 – Centralny Zlot Klas o Profilu Wojskowym

12.10.2014

FILM 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY

z Centralnego Zlotu Klas Mundurowych „Żagań 2014”

1. W dniach 06.10 – 10.10.2014 r. na bazie obiektów OSPWL Żagań – Karliki odbył się

Centralny Zlot Klas Mundurowych „Żagań 2014”. Zlot został zorganizowany

i przeprowadzony przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompani

Specjalnej „COMMANDO” oraz 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej . W zlocie

wzięło udział 16 zespołów z 16 województw.

2. W wyniku przeprowadzonej rywalizacji w klasyfikacji generalnej uzyskano następujące

16 MIEJSCE – Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku

w Urlach

15 MIEJSCE – Zespół Szkół w Głogówku

14 MIEJSCE – Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych

w Trzcinicy

13 MIEJSCE – Zespół Szkół Mechanicznych im. inż. Tadeusza Wendy

w Gdyni

12 MIEJSCE – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego

w Białymstoku

11 MIEJSCE – Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogrodniczych

w Ostrowie

10 MIEJSCE – Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej

i Politechnicznej w Szczecinie

9 MIEJSCE – XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego

w Katowicach

8 MIEJSCE – Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu

7 MIEJSCE – Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych

w Zamościu

6 MIEJSCE – VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru

w Toruniu

5 MIEJSCE – Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

4 MIEJSCE – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

3 MIEJSCE – Liceum Wojskowe im. gen. Władysława Andersa

przy Zespole Szkół Tekstylno – Handlowych w Żaganiu

2 MIEJSCE – Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ

im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ w Kielcach

1 MIEJSCE – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

3. Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej wyróżniono wszystkich

uczniów nagrodami rzeczowymi, wizytą w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

i Pałacu Prezydenckim oraz pamiątkowym ryngrafem, a opiekunów drobnymi

4. Za zajęcie czołowych miejsc w marszobiegu drużyny wyróżniono statuetką i nagrodami

• III miejsce – Liceum Wojskowe im. gen. Władysława Andersa przy Zespole Szkół

Tekstylno – Handlowych w Żaganiu

• II miejsce – Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ im. Żołnierzy Sił Pokojowych

• I miejsce – VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu

5. Za zajęcie czołowych miejsc w strzelaniu z karabinka pneumatycznego drużyny

wyróżniono statuetką i nagrodami rzeczowymi:

• III miejsce – Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu

• II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

• I miejsce – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

6. Za zajęcie czołowych miejsc w konkursie piosenki marszowej i prezentacji artystycznej

klasy wyróżniono statuetką i nagrodami rzeczowymi:

• III miejsce – Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogrodniczych

• II miejsce – Liceum Wojskowe im. gen. Władysława Andersa przy Zespole Szkół

Tekstylno – Handlowych w Żaganiu

• I miejsce – Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

7. Za uzyskanie maksymalnej ilości punktów (tj. 50 pkt.) w strzelaniu z pistoletu

pneumatycznego wyróżniono nagrodą rzeczową:

• Dariusza WAWRZYNIAKA z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

DOWÓDCA

11 LUBUSKIEJ DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ

gen. dyw. Jarosław MIKA

WICEPREZES

23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

płk dypl. Andrzej LORENC

STOWARZYSZENIA BYŁYCH ŻOŁNIERZY

62 KOMPANI SPECJALNEJ „COMMANDO”

st. chor. sztab. rez. Bogdan FIAŁKOWSKI

Współpraca