Nabór – Obrona Terytorialna

30.03.2016

Zarząd stowarzyszenia informuje,że działając na podstawie pisma od Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu Nr 592\16 z dn. 24.03.2016r. ogłasza nabór kandydatów do służby w Obronie Terytorialnej.Informacja kierowana jest do wszystkich członków stowarzyszenia,ich rodzin i sympatyków.Wszystkie osoby zainteresowane służbą w jednostkach Obrony Terytorialnej proszone są o przesłanie imiennych danych ( wraz z nr telefonu) na adres – e-mail: 62kscommando@wp.pl wg.danych zawartych poniżej:

Nazwisko i imię, nr telefonu, pesel, powiat, WKU, informacja, czy kandydat jest po kwalifikacji, czy po odbyciu służby wojskowej – Uwaga: po odbyciu służby wojskowej – to jest po zasadniczej służbie wojskowej,zawodowej służbie wojskowej,służbie przygotowawczej,przeszkoleniu wojskowym,ćwiczeniach wojskowych,itp.

 

Do kontaktów roboczych upoważniony został Robert Łysakowski – nr tel. kom.605 423 479

 

Ze względu na potrzebę pilnego udzielenia odpowiedzi do WKU,proszę o przesłanie ewentualnych danych do 07.04.2016r na ww. adres mailowy.

Współpraca