kwiecień 2016

20.04.2016

Zarząd stowarzyszenia informuje,że w miesiącu kwietniu w Ministerstwie Obrony Narodowej został rozstrzygnięty konkurs ofert na zadania zlecone przez MON. Stowarzyszenie nasze otrzymało dofinansowanie na zrealizowanie następujących zadań:

 

1.VI Mistrzostwa Sportowo-Obronne Klas o Profilu Mundurowym.Termin realizacji 12-15.09.2016r. Regulamin zawodów i karta zgłoszeń dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce “zawody”. Zgłoszenie należy przesłać do 31 maja 2016 r. do Komitetu Organizacyjnego na e-mail: 62kscommando@wp.pl.

 

2.VI Mistrzostwa Sportowo-Obronne Narodowych Sił Rezerwowych.Termin realizacji 16-18.09.2016r. Regulamin zawodów i karta zgłoszeń dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce “zawody”. Zgłoszenie należy przesłać do 31sierpnia 2016 r. do Komitetu Organizacyjnego na e-mail: 62kscommando@wp.pl.

 

3.III Centralny Zlot Klas Mundurowych Żagań 2016.Termin realizacji 03-08.10.2016r. Zakłada się że nabór klas z poszczególnych województw wytypują Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w uzgodnieniu z Departamentem Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej, Kuratorami Oświaty oraz Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 KS Commando.

Ostateczny termin zgłoszenia szkół do 24.06.2016 na adres: 62kscommando@wp.pl

wraz z wykazami imiennymi uczestników i nr pesel.

 

4.I Turniej Nauczycieli Klas Mundurowych.Termin realizacji 05-08.10.2016r. Regulamin zawodów i karta zgłoszeń dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce “zawody”Żagań 2016. Zgłoszenie należy dostarczyć do 24 czerwca 2016 do organizatora zawodów Departament Komunikacji Społecznej oraz e-mail:62kscommando@wp.pl    

 

Współpraca