III Techniczno – Obronne Manewry – zdjęcia

28.09.2015

Zdjęcia 

Współpraca