II Drużynowy Turniej Strzelecki z okazji Święta Niepodległości

15.10.2014

Dnia 7 listopada 2014r. o godzinie 8.00  z okazji Narodowego Święta Niepodległości na strzelnicy garnizonowej w Bolesławcu odbędzie się II Drużynowy Turniej Strzelecki o puchar przechodni Dowódcy 23 ŚPA i o nagrody Stowarzyszeń > 62KS Commando, Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oddział Bolesławiec i Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej Baryt . 

Warunki strzelania:
Figura bojowa 23p
Odległość 50m 
3 strzały próbne
10 strzałów na ocenę

Postawa leżąca z wykorzystaniem podpórki, przyrządy odkryte, karabinek pneumatyczny.
Szkoły wystawiają 12 osobowe drużyny mieszane,min liczba dziewcząt 4.

Punktacja:
Pierwsze miejsce zajmuje ta drużyna, która uzyska łącznie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc będzie liczyć się ilość uzyskanych 10, 9 itd. 

Przewidziane nagrody:
Puchar przechodni, dyplomy, nagrody rzeczowe.

 

Turniej strzelecki dla weteranów i byłych żołnierzy 62.ks Commando o statuetkę Brunatnego Niedźwiedzia.

Warunki strzelania:
Figura bojować
Odległoś 25m
3 strzały próbne
5 strzałów na ocenę\ pistolet P-83
Postawa stojąca

 

Rozpoczęcie zawodów godz.: 11:00\ strzelnica garnizonowa w Bolesławcu\
Dla wszystkich uczestników zawodów żołnierska grochówka, kawa, herbata.

 

Po turnieju strzeleckim odbedzie się I DRUŻYNOWY CROSS COMMANDO o medal „Brunatnego Niedźwiedzia”

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do startu na dystansie 4,5 km\ bez przeszkód\ w terenie leśnym urozmaiconym dopuszczone zostaną wszystkie druzyny biorące udzial w turnieju strzelckim.Wymagany dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi lub własnym oświadczeniem.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Drużyny przyjeżdżają na własny koszt. Nie ma wpisowego, ani innych kosztów. 
Zakończenie turnieju i wręczenie nagród przewidziane jest na godzinę 14.00
Zgłoszenia kierować do wiceprezesa Bogdana Fiałkowskiego nr tel. 500-084-348, lub mailowo do 31.10.2014r. 
62kscommando@wp.pl 

Współpraca