II Centralny Zlot Klas Mundurowych „Żagań 2015”

14.10.2015

W dniach 05.10 – 09.10.2015 r. na bazie obiektów OSPWL Żagań – Karliki odbył się II Centralny Zlot Klas Mundurowych „Żagań 2015″. W uroczystości kończącej Zlot brał udział wiceminister obrony narodowej Maciej Jankowski, który podziękował uczestnikom za aktywny udział w zajęciach szkoleniowych i konkursowych.

Podsekretarz stanu w MON zaprosił również uczestników Zlotu do udziału w kolejnym zlocie planowanym na przyszły rok.

Zlot został zorganizowany i przeprowadzony przez 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej „COMMANDO”.

W rywalizacji konkursowej brało udział 18 szkół o profilu mundurowym.

W wyniku przeprowadzonej rywalizacji w klasyfikacji generalnej uzyskano następujące wyniki:

I MIEJSCE – Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku woj. mazowieckie

II MIEJSCE – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku woj. pomorskie

III MIEJSCE – III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli woj. łódzkie

W wyniku przeprowadzonego konkursu musztry i piosenki marszowej oraz prezentacji artystycznej szkół uzyskano następujące wyniki:

I MIEJSCE – Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku woj. mazowieckie

II MIEJSCE – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie woj. opolskie

III MIEJSCE – Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu woj. wielkopolskie

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz w konkursie musztry i piosenki marszowej, jak również prezentacji artystycznej szkół wyróżniono pucharem a zwycięski zespół nagrodami rzeczowymi.

Wyróżnienia i nagrody wręczali m.in. podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski, gen. Bryg. Zbigniew Smok, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Beata Biały.

Ponadto za prezentacje i duże poczucie humoru nagrodą specjalną Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu wyróżniono pucharem Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach.

Zdjęcia

Współpraca