II Centralny Zlot Klas Mundurowych „Żagań 2015”

22.10.2015

06.10.2015

II Zlot Klas Mundurowych rozpoczęty

Ponad pięciuset uczniów klas mundurowych reprezentujących województwa całego kraju oraz 29 osobowa grupa młodzieży z Ukrainy, rozpoczęło we wtorek 6 października rywalizację podczas odbywającego się po raz drugi w Żaganiu Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.

 

„Żywię nadzieję, że te wspaniałe zawody sportowo – obronne będą również krokiem w kierunku waszego wyboru przyszłego zawodu, hobby i zainteresowania. To wspaniałe kształtować poczucie patriotyzmu, myśleć o obronności i rywalizować w duchu sportowego współzawodnictwa”. (…) „Tegoroczny zlot ma szczególny wymiar. Po raz pierwszy w historii zlotu, uczestniczy w nim młodzież z Ukrainy. Żywię nadzieję, że idea zlotu, ta wspaniała rywalizacja doprowadzi do tego, że jeszcze bardziej zostanie on umiędzynarodowiony, że kolejnych jego edycjach będzie uczestniczyła młodzież z innych państw”. – powiedział podczas uroczystego rozpoczęcia drugiej edycji zlotu dowódca „Czarnej Dywizji” generał dywizji Jarosław Mika.

Reprezentujący Ministra Obrony Narodowej, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej pułkownik Jerzy Gutowski przed dokonaniem oficjalnego rozpoczęcia zlotu podkreślił realizowaną od siedmiu lat współpracę resortu obrony z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wspierania inicjatyw popularyzowania spraw proobronnych i wychowania patriotycznego w szkołach. Zwrócił również uwagę na podejmowanie wspólnych inicjatyw z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie, podkreślając dobrą współprace i organizację zlotu przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej i 11 Lubuską Dywizję Kawalerii Pancernej.

„United We Conquer – połączeni zwyciężymy. Niech motto 1 Samodzielnej Kompanii Specjalnej towarzyszy wam w czasie całego trwania zlotu”. – podsumował inaugurację zlotu Wiceprezes Stowarzyszenia Commando Bogdan Fiałkowski. Po defiladzie uczestnicy otrzymali materiały promocyjne, przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 Przed uczestnikami cztery dni zmagań. Nie będzie to prosty sprawdzian, bowiem prócz wiedzy teoretycznej czeka ich szereg konkurencji sprawnościowych.

Począwszy od wtorku do czwartku uczniowie klas mundurowych wykonywali będą różne zadania i startowali w szeregu konkurencji. Jednym z bloków zadaniowych będzie wykonanie strzelania z długiej i krótkiej broni pneumatycznej oraz rzut granatem. Kolejnym punktowanych etapem jest marszobieg. Pokonując biegiem ośmiokilometrową pętlę piętnastoosobowe drużyny czekają dodatkowe zadania, jak choćby przenoszenie skrzynek z amunicją, ewakuacja rannego na odcinku 30 metrów, czy rzut grantem ćwiczebnym. O sile drużyny stanowić będzie również czas osiągnięty podczas przepychania pojazdu. Zmęczeni biegiem zawodnicy będą musieli również wykonać strzelanie z broni pneumatycznej.

Przez cały okres pobytu uczniów prezentowany będzie także sprzęt wojskowy jednostek „Czarnej Dywizji”, między innymi czołgi: Leopard 2A4 i Leopard 2A5, KTO Rosomak, czy 122 mm wyrzutnia WR-40 Langusta i armatohaubica 152 mm „Dana”. Równolegle zapoznają się z tradycjami i współczesnością oręża polskiego, głównie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Ostatnim etapem zmagań będzie konkurs musztry i piosenki marszowej, a także prezentacja przez uczniów swoich szkół i regionów.

Organizatorem II Centralnego Zlotu Klas Mundurowych jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO, które realizuje w ramach zadania powierzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej.

 

07.10.2015

Kolejny dzień rywalizacji

O godzinie 6.00 na obozowisku Karlili w Żaganiu rozległ się sygnał pobudki, który rozpoczął drugi dzień rywalizacji kilkuset uczniów klas mundurowych z całego kraju.

 

7 października br. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Żaganiu młodzież pokonywała kolejne etapy zlotu. Po treningu musztry i porannym apelu w trakcie którego wychowawcy oraz młodzież zostali zapoznani z planem dnia szkoleniowego, adepci żołnierskiej profesji udali się na wyznaczone punkty w terenie, gdzie rozpoczęła się rywalizacja. Tym razem ci, którzy w dniu poprzednim uczestniczyli w marszobiegu, mieli dzień odpoczynku i przeszli do bloku tematycznego związanego z historią i współczesnością oręża polskiego. Grupy szkoleniowe uczestniczyły w prelekcji na temat tradycji 11 DKPanc, doświadczeń misyjnych żołnierzy oraz poznawali sprzęt wojskowy jednostek Czarnej Dywizji.

Jednym z punktów nauczania podczas rywalizacji sportowej był pokaz działania patrolu saperskiego. Przygotowana ścieżka saperska pełna była ukrytych atrap min, niewybuchów. Wykorzystując wykrywacze min i macki saperskie, młodzież miała za zadanie rozminowanie odcinka terenu i wykonanie przejścia dla pododdziału. Obok saperów z 23 pułku artylerii, specjalistyczne wyposażenie prezentowali żołnierze Żandarmerii Wojskowej z Żagania, a ratownicy medyczni uczyli udzielania pierwszej pomocy.

Uczniowie zapoznani już ze sprzętem, dziś zmagali się na strzelnicy. Tutaj pod okiem instruktorów Stowarzyszenia Commando i 23 pułku artylerii strzelali z broni pneumatycznej, replik ASG i markerów paint ball, a także uczyli się przyjmowania postaw strzeleckich i rzutu granatem.

Młodzież z Ukrainy poznawała w tym dniu zabytki ziemi dolnośląskiej. Uczniowie Liceum Wojskowego z Kijowa zwiedzili między innymi Zamek w Kliczkowie oraz poznali proces produkcji ceramiki w bolesławieckiej manufakturze.

Wieczorem, po prezentacji szkół i pokazach piosenki marszowej, regeneracji sił przed kolejnymi wyzwaniami sprzyjały występy wokalne i dyskoteka dla uczestników zlotu.

 

08.10.2015

Minister Jankowski na Zlocie Klas Mundurowych

Rywalizacja młodzieży uczestniczącej z II Centralnym Zlocie Klas Mundurowych osiągnęła finałową fazę. W czwartek już wszystkie reprezentacje zakończyły etapy podlegające ocenie.

 

Prezentowane umiejętności oraz zapał z jakim młodzież wykonywała wymagające zadania postawione przez organizatorów zlotu spotkała się z uznaniem wszystkich jego uczestników, ale nie tylko. W południe, 8 października zmagania młodych ludzi obserwował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, minister Maciej Jankowski, któremu towarzyszyła dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Beata Biały, Kuratorzy Oświaty z poszczególnych województw kraju, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz szkół prowadzących klasy wojskowe.

Minister Jankowski zapoznał się z organizacją zlotu oraz zasadami prowadzonych konkurencji sprawnościowych, podczas których dopingował młodzież. Przez cały czas wizyty w pancernej stolicy polski ministrowi towarzyszył zastępca dowódcy 11 LDKPanc gen. bryg. Zbigniew Smok oraz wiceprezes Stowarzyszenia „Commando” Bogdan Fiałkowski.

Finalnym punktem wizyty był wspólny posiłek z młodzieżą, po którym uczestnicy
VI Ogólnopolskiego Forum Szkół „Edukacji Obronnej Młodzieży” obejrzeli pokazy musztry i piosenki marszowej, a także prezentacje poszczególnych szkół biorących udział w zlocie.

Uroczyste podsumowanie zlotu nastąpi w piątek, 9 października.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Remigiusz Kwieciński

 

Współpraca