Dzień Weterana w Bolesławcu

13.06.2014

Przedstawiciele Byłych Żołnierzy 62 KS Commando wraz z 23ŚPA obchodzili Dzień Weterana. 

6 czerwca w 23 Pułku Artylerii odbyły się obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W trakcie uroczystego apelu uczczono pamięć uczestników misji pełnionych poza granicami kraju oraz uhonorowano weteranów bolesławieckiego pułku artylerii.

Od godzin porannych koszary stały otworem dla młodzieży bolesławieckich szkół oraz mieszkańców miasta. W tym wyjątkowy dniu, będącym świadectwem szacunku i pamięci o poległych i poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, żołnierze 23 pułku artylerii zaprezentowali sprzęt artyleryjski, rozpoznania i łączności. Specjalistyczne wyposażenie prezentowali również żołnierze patrolu saperskiego oraz żandarmerii wojskowej.

O godzinie 10.00 na placu apelowym stan osobowy pułku stanął na uroczystym apelu. Przy akompaniamencie orkiestry wojskowej z Żagania dowódca uroczystości major Szymon Czerwiński złożył meldunek o gotowości do obchodów Dnia Weterana dowódcy 23 pułku artylerii wz. podpułkownikowi Sławomirowi Kuli. Po podniesieniu flagi RP i odegraniu hymnu państwowego, dowódca pułku pomniał historie obchodzonego święta oraz zaakcentował 60 letnią służbę polskich żołnierzy w misjach poza granicami państwa.

Wykonując trudne i niebezpieczne zadania w różnych regionach świata nasi żołnierze zawsze starali się być strażnikami najcenniejszych wartości – ludzkiego życia i godności, a swoim codziennym żołnierskim trudem budowali prestiż naszej Ojczyzny…” „Ryzykując własnym życiem i zdrowiem – nieśli i niosą innym nadzieję na wolność i normalne życie. W szeregach żołnierzy pełniących misję w różnych częściach świata niejednokrotnie znajdowali się artylerzyści z Bolesławca” – mówił podpułkownik Kula.

Po odczytaniu okolicznościowego rozkazu Dowódca Pułku w asyście Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bolesławcu podpułkownika Andrzeja Łukiuhonorował „Odznakami Pamiątkowymi 23 pa” weteranów poszkodowanych w misjach: starszego plutonowego w stanie spoczynku Janusza Raczy, młodszego chorążego rezerwy Janusza Burdziałowskiego oraz starszego szeregowego Arkadiusza Polewskiego. Następnie, w asyście Wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach starszego plutonowego w stanie spoczynku Janusza Raczy dowódca wyróżnił listami gratulacyjnymi weteranów – artylerzystów 23 pułku artylerii oraz uczestników III Rajdu Rowerowego Weterana. W obchodach Dnia Weterana udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, komendanci służb mundurowych oraz szefowie jednostek i instytucji garnizonu bolesławieckiego. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów pułku.

Galeria

Tekst i zdjęcia: kpt. Remigiusz Kwieciński 

 

Współpraca