Dla Wyklętych 1963

22.01.2019

Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii i Prezes Stowarzyszenia 

Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej COMMANDO

ZAPRASZAJĄ 

Do wzięcia udziału w obchodach Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym 
 
 DLA WYKLĘTYCH 1963”w dniu 4 marca 2019 roku
                                                                                       
                                                               
 W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
w Bolesławcu odbędą się Manewry Sportowo – Obronne Klas Mundurowych oraz V Cross mundurowy.

PLAN PRZEBIEGU I REGULAMIN PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

do 9.30 Przyjazd do Bolesławca (wraz ze sztandarami). Grupy 30-osobowe z poszczególnych szkół. Umundurowanie polowe. Miejsce spotkania Bolesławiecka Bazylika Mniejsza ul. Kościelna 3

9:30 – Inscenizacja słowno muzyczna w wykonaniu uczniów klas mundurowych  Zespołu Szkół z Lubomierza. 

10:30 – Rozpoczęcie( plac apelowy 23pa w Bolesławcu)

10.40 – 12.45 – Musztra pojedynczego żołnierza, musztra plutonu,szkolenie ogólnowojskowe, poczty sztandarowe ćwiczą osobno.

w tym samym czasie :

Turniej strzelecki – szkoła lub organizacja pro obronna może wystawić dwie drużyny 6-osobowe mieszane\ min.2 uczennice\. Broń długa  i krótka pneumatyczna.

WARUNKI STRZELANIA: postawa strzelecka leżąc lub stojąc w zależności od warunków atmosferycznych, odległość 50metrów \ broń długa \ , 25metrów \ broń krotka \, figura bojowa 23P, przyrządy strzeleckie odkryte, czas nieograniczony.  3 strzały próbne, 5 strzałów ocenianych

12:45 – 12.55 – Rozgrzewka, – Przygotowanie do biegu

13:00 – Bieg indywidualny na 1963 metrów wg kategorii(dziewczęta, chłopcy z klas mundurowch, żołnierz, żołnierka )

12:30 – 13.30 – Poczęstunek żołnierski

14.00 – Podsumowanie zawodów, wyróżnienia, uroczysty apel.

 Termin zgłoszeń mailowo: do 22 lutego  (e-mail:  62kscommando@wp.pl

Współpraca