Czujka dla seniora

15.03.2024

Od 10 lat Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando realizuje program Bezpieczny Dolnoślązak. Inicjatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, który ukierunkowany jest na poprawę bezpieczeństwa poprzez:

• nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

• wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń –mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań.

W programie uczestniczą wszystkie służby kryzysowe oraz stowarzyszenia proobronne. Z inicjatywy Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego w dniu 13 marca 2024 r. w Bolesławcu z udziałem Cezarego Przybylskiego Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz st. bryg. mgr inż. Marka Hajduka Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Bezpieczny Dolnoślązak gościł w Bolesławcu w ramach działań profilaktycznych programu „Bezpieczny Senior” akcja „Czujka dla Seniora”. Podczas spotkania poruszano problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń jakie powoduje tlenek węgla. Celem Programu „Bezpieczny Senior” jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, a w szczególności zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (tzw. czadem), który jest wyjątkowo niebezpieczny z uwagi na swoją niewyczuwalność przez ludzkie zmysły. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 seniorów, którzy dowiedzieli się o zagrożeniach związanych ze spalaniem materiałów wydzielających trujące związki (śmieci, meble, tworzywa sztuczne). „Bezpieczny Senior” jest częścią programu edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego zadaniem jest propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości Dolnoślązaków z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania każdemu uczestnikowi wręczono czujkę, która będzie stała na straży bezpieczeństwa Seniora. 

ZDJĘCIA

Współpraca