Ćwiczenia terenowe Commando

24.03.2015

Szkoły przysyłają swoich uczniów na Ćwiczenia terenowe Commando tak ,jak na normalną wycieczkę szkolną> zgodnie z wymogami danej szkoły.My jako organizator wymagamy aby każdy uczestnik posiadał dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające >” brak przeciwskazań do odbycia ćwiczeń wojskowych”> Na 10 dni przed przyjazdem prosimy podać za pośrednictwem e-maila ilu uczestników przyjedzie.Przypominamy ze, każdy uczestnik pokrywa opłatę w wysokości 45 zł za każdy osobo dzień.

2 dni przed terminem przyjazdu opiekun ze szkoły powiadamia organizatora ,ale juz telefonicznie ilu faktycznie uczniów przyjeżdża dzwoniąc do Bogdan Fiałkowski 500 084 348. Opiekun drużyny przywozi z sobą 3 listy uczestników , na liście powinno znajdować sie imie i nazwisko uczestnika obozu oraz numer telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów. Ponadto każdy uczeń powinien posiadać podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na ewentualne udzielenie pomocy ambulatoryjnej.

Każdy uczestnik powinien posiadać mundur polowy,strój sportowy,kąpielówki,dwie pary obuwia powyżej kostki,śpiwór,ciepłą kurtkę.

UWAGA! W czasie pobytu na terenie jednostki wojskowej obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego rodzaju środków audio wizualnych. Każdy z rodziców jak i uczniów musi być o tym fakcie poinformowany. Rodzic kontaktuje się ze swoim dzieckiem za pośrednictwem telefonu do wychowawcy bądź bezpośrednio do komendanta obozu Pana Bogdana Fiałkowskiego tel:500 084 348.

Każdy uczeń powinien mieć świadomość,że będzie przebywał na terenie jednostki wojskowej,wobec powyższego musi wiedzieć,że obowiązuje go całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych i innego rodzaju używek.

 

Ramowy program pobytu ::

 

PONIEDZIAŁEK

9:00 > przyjazd uczestników do 23 ŚPA w Bolesławcu,ul. Wojska Polskiego,zakwaterowanie,udzielenie instruktażu.

10;00 > śniadanie

11;00 > 18;00 zajęcia programowe\w przerwie zajęć programowych > obiad\

19:00 > kolacja

20:00 > wyjście na basen

 

WTOREK

7:00 > pobudka

8:00 > śniadanie

9:00 > 18:00 zajęcia programowe

19:00 > kolacja

20:00 > wyjście na basen

 

ŚRODA

7:00 > pobudka

8:00 > śniadanie

9:00 > 18:00 zajęcia programowe

19:00 > kolacja

20:00 > basen

 

CZWARTEK

7:00 > pobudka

8:00 > śniadanie

9:00 > 16:00 zajęcia programowe

17:00 > kolacja

18:00 > kino 3D

20:00 > basen

 

PIĄTEK

7:00 > pobudka

8:00 > śniadanie

9:00 > podsumowanie szkolenia,wręczenie nagród dla najlepszych uczestników obozu,rozliczenie się z pobranego sprzętu,wyjazd do domu.

 

Z wyrazami szacunku:

 

Wiceprezes

 

Sowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 KS Commando

Bogdan Fiałkowski

ul. Andersa 14

59-700 Bolesławiec

 

tel. 500084348

Współpraca