Ćwiczenia terenowe Commando – podsumowanie

27.12.2016

Profesjonalna zawodowa armia, postępująca modernizacja techniczna oraz utworzenie wojsk obrony terytorialnej przekładają się na zupełnie nowe oblicze współczesnego wojska.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie wsparcia edukacji proobronnej młodzieży – szczególnie szkół kształcących młodzież w klasach o profilach mundurowych – stowarzyszenie nasze od kilku lat realizuje cykl przedsięwzięć, których celem jest popularyzowanie zagadnień obronności, kształtowanie prestiżu służby wojskowej oraz wsparcie edukacji obronnej realizowanej przez placówki dydaktyczne. W szkoleniu obronnym młodzieży stowarzyszenie od kilku lat wspiera 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej wraz z podległymi jednostkami wojskowymi z Bolesławca i Świętoszowa,Wojskowa Komenda Uzupełnień,Placówka Żandarmerii Wojskowej i Patrol Saperski z Bolesławca, Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej z Lubania, a także Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza “Baryt”, ze Stanisławowa.

 

Po raz pierwszy w tym roku “Ćwiczenia terenowe Commando” były zorganizowane dwukrotnie. Pierwszy raz w okresie wiosennym od połowy kwietnia do końca czerwca,a drugi raz w okresie jesiennym od połowy października do końca grudnia.Obozy szkoleniowe zostały przeprowadzone na obiektach szkoleniowych 23 pułku artylerii i 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Program szkoleniowy został ułożony tak aby każdy z uczestników mógł praktycznie na poziomie podstawowym rozwijać swoje umiejętności z takich zagadnień jak;  zasady żołnierskiego zachowania,taktyki,musztry,strzelania,udzielania pierwszej pomocy i pokonywania Ośrodka Sprawności Fizycznej. Zagadnienia te są elementem zajęć dydaktycznych w ramach rozszerzonego,innowacyjnego programu przysposobienia obronnego realizowanego przez szkoły. Pomimo intensywnego szkolenia w dzień,również wieczorami młodzież miała możliwość doskonalenia swoich umiejętności pływackich na bolesławieckim obiekcie sportowo-rekreacyjnym “Orka”. Ponadto wiele uwagi poświęcono na zapoznanie szkolonych z zasadami działania w sytuacjach kryzysowych,ratownictwa wodnego i wspinaczki.

 

Podsumowaniem każdego obozu jest uroczysta zbiórka przy pomniku upamiętniającym poległych żołnierzy 1 Samodzielnej Kompanii Commando,2 Baonu Komandosów Zmotoryzowanych i zmarłych żołnierzy 62 kompanii specjalnej. Po omówieniu szkolenia,uczniowie którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkoleniu i dyscyplinie zostają uhonorowani nagrodami rzeczowymi i drobnymi upominkami. Wręczenie nagród przez Wiceprezesa Stowarzyszenia Commando, Dowódcę 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, Dowódcę 23 Śląskiego Pułku Artylerii – współorganizatora obozu – dokonywane jest w obecności dyrekcji szkoły, co stanowi element motywacyjny i pozwala poczuć satysfakcję za włożony trud i poświęcenie. Ponadto udział w tych obozach pozwala młodzieży zweryfikować w praktyce zagadnienia nauczane w szkole,poznać swoje słabości i mocne strony, a przede wszystkim rozwiać wątpliwości lub ugruntować w przekonaniu, czy zainteresowanie żołnierską profesją jest kierunkiem w którym chcą dalej się rozwijać.

 

W tegorocznej edycji “Ćwiczeń terenowych Commando” wzięło udział blisko 800 uczniów z 16 szkół posiadających klasy mundurowe z całej polski. Zaangażowanych było 40 wychowawców, 20 żołnierzy zawodowych i 10 wolontariuszy.

 

Ćwiczenia terenowe Commando są dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Fundację KGHM Polska Miedź.

 

Współpraca