Ćwiczenia terenowe Commando – zakończenie

28.06.2016

Ponad 400 uczniów klas mundurowych z różnych regionów polski uczestniczyło w tegorocznej edycji Ćwiczeń terenowych Commando.
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando wspólnie z 23 Śląskim Pułkiem Artylerii na podstawie porozumień ze szkołami od kilku już lat wspierają edukację proobronną młodzieży zafascynowanej służbą w mundurze. Prowadzone od kwietnia do końca  czerwca zajęcia ukierunkowane były tak, aby uczniowie poznali przedsmak wojskowego rzemiosła oraz przygotowywały m.in. potencjalnych kandydatów do służby w szeregach obrony terytorialnej
Zakładane cele szkolenia zostały osiągnięte. Podczas pięciodniowych obozów szkoleniowych młodzież miała niepowtarzalna okazję do rozwijania praktycznych umiejętności pod okiem doświadczonych instruktorów. Uczniowie doskonalili umiejętności strzeleckie, podstawy musztry wojskowej, taktyki, udzielania pierwszej pomocy oraz obrony przed bronią masowego rażenia. Wiele uwagi poświęcono zasadom działania w sytuacjach kryzysowych i ratownictwu wodnemu realizowanymi w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak.
Każdorazowo po zakończeniu pięciodniowego obozu najlepsi uczniowie byli uhonorowani nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. W tym roku w obozach szkoleniowych wzięło udział 8 klas mundurowych, w sumie ponad 400 uczniów. Otrzymane wsparcie finansowe od Fundacji KGHM Polska Miedź pozwoliło na zakup dodatkowego wyposażenia co jeszcze bardziej uatrakcyjniło program ćwiczeń terenowych Commando 2016.

Tekst: Bogdan Fiałkowski, zdjęcia: st.szer.Tomasz Wiśniewski 

 

IMG_0762

IMG_0717

 

Współpraca