Cisi i skuteczni. Święto komandosów

25.05.2015

22.05.2015 r. ośmio osbowa delegacja stowarzyszenia na czele z prezesem ppłk Andrzejem Żdanem na zaproszenie dowódcy JWK płk.Wiesława Kukuły brała udział w uroczystościach z okazji Święta Jednostki Wojskowej Komandosów. Główne uroczystości w Lublińcu rozpoczęły się w południe. Jednak dla naszej delegacji zaczeły się godzinę wcześniej ponieważ na sali tradycji przekazaliśmy Sztandar 1 SKC,który 20 lat temu w wyniku rozformowania 62 KSC musieliśmy oddać do Muzeum Wojska Polskiego.Sztandar staraniem wielu osób w tym dobrej woli Dyrektora Muzeum WP,jak na razie na rok został przekazany do jednostki w Lublińcu.\ Historia sztandaru opisana jest w zakładce Historia 1 SKC\.Podczas uroczystego apelu żołnierze JWK zostali wyróżnieni medalami, odznaczeniami, krzyżami wojskowymi, Gwiazdami Iraku i Afganistanu. Dekoracji dokonali kawalerowie orderu Virtuti Militari – żołnierze Armii Krajowej. Jeden z nich, żołnierz Batalionu AK „Parasol”, gen. bryg. w st. spocz. Janusz Brochwicz-Lewiński, ps. „Gryf”, otrzymał tytuł honorowego członka JWK.Nasze stowarzyszenie decyzją Kapituły 62 KSC nadało 2 złote,8 srebrnych i 7 brązowych odznak 45-lecia 62 KSC głównie dla żołnierzy z Zespolu Bojowego „B”,Zespolu,który decyzją Ministra Obrony Narodowej kontynuuje tradycje naszej kompanii.

Po uroczystym apelu i złożeniu kwiatów pod pomnikiem uczestnicy uroczystości obejrzeli szkolenie operatorów JWK i współpracujących z nimi funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Wrocławia.Komandosi z Lublińca należą do najlepiej wyszkolonych żołnierzy w armii. Ich umiejętności doceniane są nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. Doskonałe wyszkolenie, sprawność i skuteczność udowodnili służąc na misjach na Bałkanach, w Iraku i w Afganistanie. Pod Hindukuszem służyli od 2004 roku. Początkowo odpowiedzialni byli za ochronę dyplomatów oraz polskich i amerykańskich dowódców. Od 2010 roku tworzyli na misji pododdział sił specjalnych tzw. Task Force 50 (TF-50).Jesteśmy dumni,że tak wspaniali ludzie kontynuują tradycje 62 Kompanii Specjalnej Commando, i mamy nadzieje,że symbolicznie przekazany Sztandar 1 SKC oraz Krzyż Virtuti Militari z rąk byłego dowódcy ppłk Andrzeja Żdana będzie dalszą siłą napędową w pracy i poczynaniach JWK – dla dobra i chwały NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ.

Współpraca