Bezpieczny Dolnoślązak

19.04.2016

Z dniem 18.04.2016r. ruszyła kolejna edycja programu edukacyjnego „Bezpieczny Dolnoślązak”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.Wicemarszałek Ewa Mańkowska i Agnieszka Sokołowska – dyrektor wydziału obronności i bezpieczeństwa są odpowiedzialne za realizację projektu.

 

Celem przedsięwzięcia „Bezpieczny Dolnoślązak” jest przeprowadzenie w przedszkolach i szkołach zajęć pozwalających zwiększyć wiedzę o zagrożeniach i poznać specyfikę działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W tegorocznej edycji programu szczególny nacisk położony jest na tematykę niepełnosprawności, dlatego dodano zagadnienia, których celem jest podniesienie świadomości, zwiększenie integracji społecznej oraz pokonywanie stereotypów.Ten niepowtarzalny w swoich założeniach program ma sprawić, że uczniowie dolnośląskich szkół i przedszkoli nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia.Zarząd stowarzyszenia informuje,że przystąpił do tego programu i w chwili obecnej czekamy na propozycje współpracy.Szkoły i przedszkola mają czas do 30.04.2016r o podjęciu decyzji,z których programów chcą skorzystać oraz z którymi służbami i organizacjami pozarządowymi chcą nawiązać współprace.

 

Więcej o programie „Bezpieczny Dolnoślązak” na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Współpraca