Bezpieczny Dolnoślązak – Kąty Wrocławskie 17.11.2016r.

20.11.2016
W dniu 17 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich odbył się Turniej klas I – III Szkoły Podstawowej pod hasłem „Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach nieprzewidzianych” w ramach Akcji „Bezpieczny Dolnoślązak”. Turniej został przeprowadzony przez panią Iwonę Gidzińską i panią Iwonę Szwabowska wraz z innymi nauczycielami szkoły, pod nadzorem Dyrektora Szkoły pani Lidii Reps.
 
 
Dzieci wykazały się znajomością zasad bezpieczeństwa, znajomością oznaczeń niebezpiecznych substancji, znakami ostrzegawczymi ochrony i higieny pracy oraz znakami ochrony przeciwpożarowej. Nad prawidłowym przebiegiem tej części konkursu sprawowała pieczę pani Marzena Winter – strażak-ratownik. Z ramienia Stowarzyszenia 62 Kompanii Specjalnej Commando w Bolesławcu, czynny udział wzięli: Andrzej Nowicki, st. asp. Tomasz Bendyk – Pirotechnik oraz Przewodnik Psa Tropiącego CHYŻYK Nr 14744 „NODY” z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, który przedstawił pracę Policjanta – przewodnika i psa służbowego a także zasady zachowania podczas ataku agresywnego zwierzęcia. W trakcie turnieju czynny udział wzięli podkom. Joanna Cieciorko i st. sierż. Piotr Patoła z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy oceniali i uzupełniali wypowiedzi uczestników turnieju na temat bezpieczeństwa oraz informowali uczniów o zasadach związanych z Prewencją Kryminalną. Na zakończenie turnieju Pan Radosław Puto konsultant ds. samoobrony, zaprezentował dzieciom pokaz obrony przed starszymi uczniami mającymi zamiar dokonania zaboru kieszonkowego, telefonu, plecaka. Pokaz miał także uświadomić dzieciom, że przemoc może doprowadzić do poważnych skutków utraty zdrowia a nawet życia. W związku z powyższym w przypadkach nagannych zachowań starszych i silniejszych uczniów, uświadamiano dzieci,  iż należy informować nauczycieli o takich przypadkach, by takie złe zachowania nie uchodziły bezkarnie. W przedmiotowym turnieju uczestniczył także Pan Komendant Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich podkom. Robert Bator.
 
CCF20161117_00000
 

Współpraca