Bezpieczny Dolnoślązak

03.04.2017

W dniu 17 marca 2017r. w Publicznym Przedszkolu Leonardo przy ul. F.D Roosevelta 15  we Wrocławiu, odbyła się prelekcja dla 125 przedszkolaków podzielonych na pięć grup pod hasłem „Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach nieprzewidzianych” w ramach Akcji „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Zajęcia zostały przygotowane przez panią Agnieszkę Cupiał – nauczyciela przedszkola wraz z innymi nauczycielami, pod nadzorem Dyrektora Szkoły pana Rafała Just.

Z ramienia Stowarzyszenia 62 Kompanii Specjalnej Commando w Bolesławcu, czynny udział wzięli: Andrzej Nowicki, st. asp. Tomasz Bendyk – Pirotechnik oraz Przewodnik Psa Tropiącego CHYŻYK Nr 14744 „NODY” oraz asp. Sylwester Bustrycki z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, który przedstawił pracę Policjanta – przewodnika i psa służbowego a także zasady zachowania podczas ataku agresywnego zwierzęcia.

W trakcie zajęć podkom. Joanna Cieciorko z Wydziału Prewencji i Patrolowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, omawiała i uzupełniała wypowiedzi uczestników zajęć na temat bezpieczeństwa oraz informowała przedszkolaków o zasadach związanych z Prewencją Kryminalną dotyczącą dzieci i ich prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach mogących stanowić zagrożenie ich bezpieczeństwa. Podczas zajęć dzieci z Przedszkola Leonardo we Wrocławiu, wykazały się aktywnością podczas zajęć i zrozumieniem zasad bezpieczeństwa tak w teorii
jak i w praktyce znając np. pozycję „żółwia” przy ataku agresywnego zwierzęcia.

Dzieci biorące udział w zajęciach zostały pouczone o właściwym zachowaniu podczas przebywania bez opieki dorosłych oraz podane były numery alarmowe służb niosących pomoc, w taki sposób by małe dzieci mogły je łatwo zapamiętać. 

Współpraca