77. rocznica bitwy o Monte Cassino

20.05.2021

Poszli jak zawsze, za honor się bić.

Tradycyjnie, w rocznicę zdobycia przez żołnierzy gen. Władysława Andersa  klasztoru na Monte Cassino, spotkali się weterani 62. Kompanii Specjalnej Commando, by wspólnie, w gronie patriotycznej młodzieży, uczcić pamięć swoich sławnych poprzedników z owianej wojenną chwałą 1. Samodzielnej Kompanii Commando. W środowisku bolesławieckich byłych specjalsów, następców tej elitarnej formacji, pamięć o wielkiej ofierze 1944 roku żołnierzy II Korpusu, mimo upływu lat jest ciągle żywa. W majowe popołudnie, 18 maja br. zgromadzonych na uroczystej zbiórce przywitał wiceprezes Stowarzyszenia st. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski, a reprezentujący miejscową Grupę Rekonstrukcji Historycznych „Commando”, Arkadiusz Korba w krótkim wystąpieniu przypomniał zebranym tło historyczne tych wydarzeń sprzed 77 lat podkreślając bezprzykładne bohaterstwo naszych żołnierzy oraz wielką ofiarę jaką przyszło im złożyć na Ołtarzu Ojczyzny przyozdobionym makami, co z polskiej wzrosły krwi. Następnie delegacje weteranów działań specjalnych oraz uczniów z klas o profilu wojskowym, przy asyście pocztów sztandarowych z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielskich, bolesławieckiego II Liceum Ogólnokształcącego oraz Stowarzyszenia 62. KS Commando, złożyły na płycie pomnika Komandosów wiązanki kwiatów. Zapalono też znicze pamięci. Na zakończenie uroczystości chwilą ciszy i żołnierskim salutem oddano pokłon Bohaterom spod Monte Cassino. 

ZDJĘCIA

FILM 

Współpraca