50 rocznica sformowania 62 ks Commando

05.09.2017

2 września br. w Bolesławcu żołnierze byłej 62 Kompanii Specjalnej Commando oraz przyjaciele i sympatycy elitarnej jednostki komandosów uczcili 50 rocznicę jej sformowania.
Żołnierski apel poprzedził zorganizowany w godzinach porannych  mundurowy Cross  Commando Norma nr 13 o statuetkę Brunatnego Niedźwiedzia.  W tegorocznej,  czwartej edycji biegu – wzorowanego na crossie jednostek specjalnych –  do walki w trudnym, zróżnicowanym terenie na dystansie ośmiu i pół kilometra stanęło blisko 300 uczestników z całego kraju. Zawodnicy startowali w kategoriach: żołnierz, uczeń klasy mundurowej, żołnierz w umundurowaniu z 20 kilogramowym
plecakiem oraz w kategoriach dla młodzieży. Każdy uczestnik biegu otrzymał po jego ukończeniu pamiątkowy medal, a zwycięzcy poszczególnych kategorii statuetki Brunatnego Niedźwiedzia i nagrody rzeczowe.
Głównym punktem obchodów był uroczysty apel, w trakcie którego przypomniano historię i dorobek bolesławieckich komandosów. Punktualnie o godz. 12:00 prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando ppłk Andrzej Żdan przyjął meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości upamiętniających  50 rocznicę sformowania 62 Kompanii Specjalnej.
W uroczystości uczestniczyli m.in. reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ gen. bryg. Sławomir Owczarek, prezes Polskiego Związku Spadochroniarzy gen. dyw.
w st. spocz Jan Kempara, były zastępca dowódcy Wojsk Specjalnych gen. bryg. w st. spocz Marek Olbrycht, gen. dyw. w st. spocz. Janusz Ornatowski, gen. bryg. Antoni Skibiński, dowódcy jednostek współpracujących ze Stowarzyszeniem, władze administracyjne, komendanci służb mundurowych i członkowie grup rekonstrukcyjnych kultywujących tradycje jednostek specjalnych.
Tegoroczne, Jubileuszowe spotkanie żołnierskich pokoleń elitarnej specjednostki miało wyjątkowy charakter. Po gruntownej renowacji dokonano poświęcenia pomnika upamiętniającego poległych i zmarłych żołnierzy 1. Samodzielnej Kompanii Commando i zmarłych żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej oraz przekazano Grupie Rekonstrukcji Historycznej Commando ze Swarzędza replikę sztandaru
1 Samodzielnej Kompanii Commando ufundowaną przez Stowarzyszenie i instytucje wspierające zachowanie w pamięci dokonań komandosów walczących na froncie włoskim podczas II Wojny Światowej. Historyczny sztandar kompanii,   przekazany przez weteranów II wojny światowej staraniem został przekazany w 2015 roku  do Jednostki Wojskowej Komandosów, której Zespół Bojowy B dziedziczy tradycje Commando.
Wyrazem uznania dla działalności Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando było uhonorowanie przez dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciecha Marchwicę medalem Zasłużony dla Wojsk Specjalnych& za pomoc żołnierzom JWK oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Wojsk Specjalnych. Medalem uhonorowano ponadto wiceprezesa Stowarzyszenia st. chor. szt. rez. Bogdana Fiałkowskiego. Działalność na rzecz edukacji proobronnej młodzieży oraz
profesjonalizm i udzielane wsparcie podkreślili członkowie delegacji Związku Strzelców Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w imieniu Komendanta Okręgu Śląskiego złożyli podziękowanie Prezesowi Stowarzyszenia Commando ppłk Andrzejowi Żdanowi, dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów płk Sławomirowi Drumowiczowi i dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii płk Pawłowi Świtalskiemu.
W trakcie apelu Zarząd Stowarzyszenia uhonorował najbardziej zasłużonych członków stowarzyszenia oraz osoby wspierające jego działalność odznakami
50-lecia Commando i okolicznościowymi ryngrafami.
Uroczystości pod pomnikiem zwieńczyło odczytanie Apelu Pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych komandosów, po czym tradycyjnie już na zakończenie apelu odbyła się defilada roczników bolesławieckich bordowych beretów – żołnierzy kompanii specjalnej. Po uroczystym apelu uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze specjalistycznym wyposażeniem zaprezentowanym przez żołnierzy JWK oraz historycznym zaprezentowanym przez Grupę Rekonstrukcji
Historycznej 1 Samodzielnej Kompanii Commando ze Swarzędza i Świdnicy. Spotkanie zakończyło się zebraniem członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej, po którym komandosi odwiedzili groby zmarłych kolegów spoczywających na bolesławieckim cmentarzu.
***
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” od siedmiu lat z rzędu znajdują się w czołówce instytucji i partnerów społecznych, które Ministerstwo Obrony Narodowej wyróżnia specjalnym podziękowaniem za wybitne zaangażowanie w działalność na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej.  W lipcu 2009 r. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w imieniu prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Aleksander Szczygło
wręczył odznaczenia trzem z nich. „Złote Krzyże Zasługi” za osiągnięcia w propagowaniu polskiej tradycji wojskowej otrzymali Bogdan Fiałkowski, Andrzej Kobzda i Mieczysław Kwarciak. Jako stowarzyszenie trzykrotnie też otrzymało nagrodę za promocje miasta z rąk Prezydenta Miasta Bolesławiec.
W 2016 roku otrzymało od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Zdjęcia: Jakub Fiałkowski
Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński

Współpraca