49 rocznica 62ks Commando

06.09.2016

3 września br. punktualnie o godz. 12:00 płk Sławomir Drumowicz złożył meldunek prezesowi Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando ppłk Andrzejowi Żdanowi o rozpoczęciu uroczystości związanych z 49 rocznicą sformowania spec jednostki, jaką była 62 kompania specjalna.

Żołnierski apel poprzedził zorganizowany w godzinach porannych „III Cross Commando o statuetkę Brunatnego Niedźwiedzia. Blisko 300 biegaczy z całego kraju stanęło do walki na trudnym, zróżnicowanym terenie na dystansie 8,5 kilometrów.Zawodnicy startowali w pięciu kategoriach: open, żołnierz, klasy mundurowe, żołnierz w umundurowaniu i plecakiem +20kg i dzieci.Poza wszystkimi kategoriami wystartowała grupa zawodników, która przez całą trasę pchała UAZA, a wbiegając na metę ustanowiła nowy rekord trasy w tej konkurencji. Każdy uczestnik biegu otrzymał po jego ukończeniu pamiątkowy medal, a zwycięzcy poszczególnych kategorii statuetki Brunatnego Niedźwiedzia i nagrody rzeczowe.

Głównym punktem obchodów był uroczysty apel, w trakcie którego przypomniano historię i dorobek jednostki . Mistrz ceremonii Bartek Andrzejewski przypomniał zaproszonym gościom że pomimo rozformowania jednostki misja szkoleniowa trwa do dnia dzisiejszego. Od dziesięciu lat Stowarzyszenie byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando otrzymuje dofinansowanie z MON. Dlatego też co roku przeszkalamy ok. 3,5 tyś. uczniów z klas o profilu mundurowym między innymi poprzez organizacje takich zadań zleconych prze MON jak :

> pięciodniowe ćwiczenia terenowe Commando, > czterodniowe Mistrzostwa Sportowo-Obronne, > sześciodniowy Centralny Zlot Klas Mundurowych \ największa i najważniejsza impreza stowarzyszenia \, > trzydniowe ćwiczenia terenowe Commando dla klas pierwszych.

Przy organizowaniu tych przedsięwzięć otrzymujemy ogromną pomoc ze strony 11 lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w raz z podległymi jednostkami i instytucjami wojskowymi z Bolesławca, Świętoszowa, Jednostki Poszukiwawczo Ratowniczej “Baryt” oraz Fundacji KGHM Polska Miedź. W trakcie apelu zarząd stowarzyszenia  uhonorował najbardziej zasłużonych członków stowarzyszenia, odznaką 45 lecia, statuetkami MON i okolicznościowymi ryngrafami . Specjalne podziękowanie za pomoc w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia  otrzymali dowódcy jednostek i komendanci instytucji wojskowych współpracujących ze Stowarzyszeniem  od firmy C-BORG COMPANY SP. ZO.O . Po uroczystym apelu odbył się Apel Pamięci zakończony złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych komandosów z 1 Samodzielnej Kompanii Commando i 2 baonu komandosów zmotoryzowanych oraz zmarłych żołnierzy 62ks .Pierwsza część uroczystości zakończyła się defiladą “roczników”. żołnierzy kompanii specjalnej.

Po defiladzie uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć pokaz statyczny 9 pr z Lidzbarka Warmińskiego. Swoje wyposażenie zaprezentowały Grupa Rekonstrukcji Historycznej 1 Samodzielnej Kompanii Commando ze Swarzędza oraz „Commando 62” ze Świdnicy. Wystawę medali i odznaczeń  prezentował pana Leszek Maćkowiak, a prezentację produktów firma C-BORG COMPANY. Spotkanie zakończyło się w niedzielę zebraniem członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej, podczas którego uchwalono zadania statutowe na kolejne lata. Po zebraniu komandosi odwiedzili groby zmarłych kolegów spoczywających na bolesławieckim cmentarzu. 

ZDJĘCIA 

Współpraca