ZAWODY

29.05.2017

Zarząd stowarzyszenia informuje , że został rozstrzygnięty konkurs ofert otwartych ogłoszonych przez MON.

Stowarzyszenie otrzymało do realizacji w formie dofinansowania :

 

  – IV CROSS COMMANDO o statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia”.

  – V Manewry Techniczno – Obronne w specjalności ratownictwo medyczne z rozszerzonymi zagadnieniami z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego.

 

Prosimy o zapoznanie się z terminami i regulaminami i przysyłanie zgłoszeń tylko na te wymienione zawody.

Współpraca